Utama Bilik (06) Ulat Buku Buku: Isra’iliyyat Dan Hadith Palsu Dalam Kitab-Kitab Tafsir Edisi Baharu

Buku: Isra’iliyyat Dan Hadith Palsu Dalam Kitab-Kitab Tafsir Edisi Baharu

945
1
Iklan

Panel: Hadi Akmal As Salafy

Isra’iliyyat Dan Hadith Palsu Dalam Kitab-Kitab Tafsir
Edisi Baharu

Oleh:Dr. Muhammad Bin Muhammad Abu Syahbah

Terjemahan:Hasnan Bin Kasan

461 Halaman – Kulit Nipis – Kertas Putih – Bahasa Melayu

Terbitan: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Fenomena Isrâîliyyât dalam kitab-kitab tafsir al-Quran merupakan fakta yang tidak dapat disanggah. Sejak zaman pembukuan tafsir al-Qur’an sampai sekarang, berpuluh-puluh kitab tafsir telah dihasilkan oleh para penafsir al-Quran. Namun, setelah diteliti lebih jauh lagi, ada sebahagian besar kitab tafsir menggunakan Isrâîliyyât, yang dianggap sebagai unsur-unsur Yahudi dan Nasrani dalam penafsiran al-Quran.
Orang Yahudi mempunyai pengetahuan keagamaan yang bersumber dari Taurat dan orang Nasrani pun mempunyai pengetahuan keagamaan yang bersumber dari Injil. Cukup banyak orang Yahudi dan Nasrani bernaung di bawah panji-panji Islam sejak Islam lahir, sedang mereka tetap memelihara pengetahuan keagamaann yaitu. Sementara al-Qur’an banyak mencakup hal-hal yang terdapat dalam Taurat dan Injil, khususnya yang berhubungan dengan kisah para Nabi dan berita umat terdahulu. Namun dalam al-Qur’an kisah-kisah itu hanya dikemukakan secara singkat dan menitik beratkan pada aspek-aspek nasihat dan pelajaran, tidak mengungkapkannya secara terperinci seperti masa peristiwa, nama-nama negeri dan nama-nama peribadi. Sedang Taurat dan Injil mengemukakannya secara panjang lebar dengan menjelaskan rincian dan bagian-bagiannya.
Tujuan utama dari penulisan buku ini adalah untuk memaparkan fakta-fakta seputar Isrâîliyyât dan hadits-hadits palsu dalam kitab tafsir. Penulis yang juga guru besar Ilmu-ilmu al-Qur’an dan al-Hadits di dua universiti, Universiti al-Azhar Mesir dan Ummul Qura Mekkah, ini juga menjelaskan kriteria dan sistematika penghuraian Isrâîliyyât dan hadits palsu dari sisi aqli dan naqli.
Persoalan hadits shahih, dhaif, palsu dan letak perbedaan antara tafsir yang layak diterima dan tidak, dikupas lengkap dalam buku ini.

Harga

Rm 25 + 10 Pos Semenanjung

Rm 25 + 16 Pos Sabah Sarawak

( Pos Laju 1-3 Hari Sampai )
Pengeposan hanya pada hari Isnin-Rabu-Jumaat

Segala Urusan Pembelian atau pertanyaan terus pm

@hadiakmalassalafy ( Telegram )
0124543696 ( Whatsapp, SMS, Call )

1 KOMEN

Komen dan Soalan