Utama Bilik (49) Tanda-tanda Kiamat TKK 120-121/131: Islam Hilang; Al-Qur’an diangkat

TKK 120-121/131: Islam Hilang; Al-Qur’an diangkat

202
0
Iklan

 TKK 120-121:  Islam Hilang;

Al-Qur’an diangkat

(لا تقوم الساعة حتى يدرس(1)الإسلام ;رفع القرآن من المصاحف والقلوب)

 

 

Kosa kata menurut Dr al-Areefi: Islam Hilang

Maksudnya hilangnya amalan dan ilmu Islam kerana kematian ulamak, banyaknya fitnah dan kejahatan dan manusia menjadi jahil akan agama.

Terangkatnya Al-Qur’an, hilangnya Al-Qur’an dari bacaan, yakni tidak lagi dibaca, dihafal dan hukumnya tidak dipedulikan lagi.

Dalil hadith dari Hudzaifah ra, Nabi saw bersabda:

عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :«يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويشرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها »

ولما حدث حذيفة رضي الله عنه بهذا الحديث تعجب الناس حوله :فقال صلة بن  زفر الراوي عنه :يا حذيفة فما تغني عنهم  لا إله إلا الله  وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك؟فأعرض عنه حذيفة فرددها ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال :يا صلة تنجيهم من النار” (رواه ماجة في السنن)

Terj: “Islam akan pudar (hilang) sebagaimana pudarnya warna pakaian yang telah usang. Hingga tidak diketahui apa itu salat, puasa, haji, dan sedekah (zakat). Dan terbanglah Al-Qur’an pada suatu malam hingga tidak tersisa satu pun ayat darinya di muka bumi. Tinggallah sekelompok orang-orang yang telah tua dan lemah berkata : ‘Kami dapati bapak-bapak kami kalimat ini’ – mereka mengatakan : ‘Laa ilaha illallaah (tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah)’ – maka kami pun mengatakannya juga.

 

Shilah[tabiien, perawi Hudzaifah] bertanya kepada Hudzaifah :

“Apa gunanya Laa ilaha illallaah bagi mereka sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu salat, puasa, haji, dan sedeqah (zakat) ?”. Hudzaifah berpaling darinya, hingga Shillah mengulangi pertanyaannya tersebut tiga kali. Hudzaifah selalu berpaling pada setiap pertanyaan tersebut, hingga akhirnya ia menghadap kepada Shillah pada kali yang ketiga dan berkata : “Wahai Shillah ! Kalimat itu menyelamatkan mereka dari neraka” – ia mengulanginya sampai tiga kali.

HR Ibn Majah

Tahqiq: HR Ibn Majah, Kitabul-Fitan, Bab Dzahabil-Qur’aan wal-’Ilmi (2/1344-1345) dan juga Al-Hakim, Al-Mustadrak (4/473).

Al-Hakim berkata : “Hadits ini sahih sesuai dengan syarat Muslim, namun ia tidak mengeluarkannya”. Disepakati oleh Adz-Dzahabi.

 

  • Kata Ibn Katsir, maksud Islam hilang

أحدهما : أن معناه أن أحداً لا يُنكر منكراً، ولا يزجر أحداً إذا رآه قد تعاطى منكراً، وعبَّر عن ذلك بقوله : ((حتى لا يقال : الله، الله))؛ كما تقدَّمَ في حديث عبد الله بن عمر : ((فيبقى فيها عجاجةٌ، لا يعرفون معروفاً، ولا يُنكرون منكراً)).
والقول الثاني : حتى لا يُذكر الله في الأرض، ولا يُعرف اسمه فيها، وذلك عند فساد الزمان، ودمار نوع الإنسان، وكثرة الكفر والفسوق والعصيان

Pertama : Bahawasanya maknanya adalah seseorang tidak lagi mengingkari kemunkaran, tidak pula melarang orang lain ketika melakukan kemungkaran. Pengertian ini diambil dari sabda Nabi saw : ‘Hingga tidak lagi diucapkan : Allah, Allah’; sebagaimana telah disebutkan dalam hadits ‘Abdullah bin ‘Umar : ‘Hingga tinggallah di dalamnya orang-orang bodoh yang tidak mengetahui/mengajak kepada yang ma’ruf dan tidak pula mengingkari yang mungkar’.

Kedua : Hingga tidak disebutkan lagi lafaz Allah di bumi. Tidak pula diketahui nama-Nya di dalamnya. Hal itu terjadi pada saat zaman telah rosak, nilai kemanusiaan telah hancur, serta merajalelanya kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan

( Ibn Katsir, An-Nihaayah/Al-Fitan wal-Malaahim (1/186), tahqiq : Dr. Thaha Zaini.)

 

  • Kata Ibn Taymiyah mengenai hilangnya Al-Qur’an

يُسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة، ولا في المصاحف منه حرفٌُ.

“Kelak Al-Al-Qur’an akan dihilangkan di akhir zaman dari mushhaf-mushhaf dan dada-dada manusia. Tidak tertinggal satu kalimat pun dari dada-dada manusia hafalan, dan satu huruf pun dari mushaf-mushaf” 

(Majmu’ Fatawa Ibni Taimiyyah (3/198-199))

  • Kata Dr al-Areefi

Yang pasti Al-Qur’an masih utuh dalam mushaf dan pelbagai storan elektronik dan hafalan. Ini hanya terjadi pada masa hadapan.

 

Komen dan Soalan