Utama Bilik Seminar Mingguan Soalan 1: Beza Antara Islam Warisan Dan Islam Anutan

Soalan 1: Beza Antara Islam Warisan Dan Islam Anutan

234
0
Iklan

WACANA ISLAM ANUTAN VS ISLAM WARISAN

Soalan 1:
? Apakah makna dan beza antara Islam warisan dan Islam anutan?

Jawapan THTL al-jazani توان حسن:

1⃣ Makna Dan Beza: Islam Warisan vs Islam Anutan

Islam: Tunduk, patuh serta menyerah diri lahir batin di dalam melaksanakan segala apa yang di bawa dan disampaikan oleh Rasulullah saw

Islam warisan, tradisionalis = Muslim yang cara hidupnya masih banyak dikuasai oleh tradisi melayu pra-Islam, yaitu suatu tradisi yang menitik beratkan pada pemaduan unsur-unsur Islam, Budha-Hindu, dan unsur-unsur animisma/asli sebelumnya. Tradisi tersebut menekankan kepada integrasi unsur-unsur Islam, Budha-Hindu dan kepercayaan animisma sebagai satu adunan atau integrasi yang unik untuk nusantara. di Indonesia dikenali dengan istilah islam Abangan.

Islam Anutan = Sekelompok muslim soleh yang memeluk agama Islam dan menjalankan syariat dengan sungguh-sungguh, menjalankan perintah agama, dan berusaha membersihkan akidahnya dari perilaku syirik dan bid’ah.

Islam warisan diwakili oleh aswaja, asyairah, nahdatul ulama, tareqat., habeeb, aliran pondok dan pesantren

Manakala Islam anutan diwakili oleh golongan islah, tajdid, sunnah, salafiyah, haraki salafi dan ahli hadits dan atsar

Komen dan Soalan