Utama Bilik (08) Riyadhus Solihin Hadis 59: Jujur Ketika Berurusniaga Membawa Berkah

Hadis 59: Jujur Ketika Berurusniaga Membawa Berkah

140
0
Iklan

59. Dari Abu Khalid iaitu Hakim bin Hizam r.a., ia masuk Islam di zaman pembebasan Makkah, sedang ayahnya adalah termasuk golongan pembesar-pembesar Quraisy, baik di masa Jahiliyah atau pun di masa Islam, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Dua orang yang berjual-beli itu dengan kebebasan – yakni boleh menangguhkan jual-belinya atau jadi meneruskannya – selama keduanya itu belum berpisah. Apabila keduanya itu bersikap benar dan menerangkan – cacat-cacatnya, maka diberi berkahlah jual-beli keduanya, tetapi jikalau keduanya itu menyembunyikan – cacat-cacatnya – dan sama-sama berdusta, maka dileburlah keberkahan jual-beli keduanya itu.” (Muttafaq ‘alaih)

Keterangan:

Kata Shidqun yang bererti benar itu, maksudnya tidak hanya benar dalam pembicaraannya saja, tetapi juga benar dalam amal perbuatannya. Jadi benar dalam kedua hal itulah yang menurut sabda Nabi s.a.w. dapat menunjukkan ke jalan kebajikan dan kebajikan ini yang menunjukkan ke jalan menuju syurga.

Secara ringkasnya, seseorang itu baru dapat dikatakan benar, manakala ucapannya sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan, atau dengan kata lain ialah manakala amal perbuatannya itu masih bertentangan dengan ucapannya, tetaplah ia dianggap sebagai manusia yang berdusta atau kadzib. Misalnya seorang yang mengaku beragama Islam, tetapi shalat tidak dilakukan, puasa tidak dikerjakan, bahkan mengucapkan dua kalimat syahadat saja tidak dapat, maka dapatkah orang semacam itu dikatakan benar ucapannya. Tentu tidak dapat. Ia tetap berdusta yang oleh Rasulullah s.a.w. disabdakan bahawa kedustaan itu menunjukkan ke jalan kecurangan dan kecurangan itu menunjukkan ke jalan menuju neraka.

Artikel sebelumnyaAr-Rahiq Al-Makhtum – Perjalanan Hidup Insan Agung
Artikel seterusnyaTafsir Surah Al-Ghafir Ayat 20-21

Komen dan Soalan