Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Note 73 : Perkara yang menyerupai Talaq

Note 73 : Perkara yang menyerupai Talaq

408
0
Iklan

Bismillah…
Note 73 : ruj Fiqh Manhaji 3

PERKARA YANG MENYERUPAI TALAQ

1. 3 perkara natijah merupai talaq :

1.1. Ila : sumpah
1.2. Zihar : menyerupai ibu atau saudara kandung
1.3. Lian : suamisteri menjauhi diri antara satu sama lain.

 

2. Ila : suami bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya tanpa menyebut tempoh tertentu atau atau selama atau lebih masa dari 4 bulan.

2.1. Menarik balik sumpah dan mengauli isteri semula serta menunaikan kafarah sumpah.

2.2. Menceraikan isterinya jika tidak mahu menarik sumpahnya.

 

3. Zihar : segi halal dan haram

3.1. Ijma ulama menyatakan zihar adalah haram dan satu daripada dosa besar.

3.2. Zihar dalam lafaz nyata dan lafaz kiasan.

3.2.1 Lafaz nyata iaitu lafaz tidak membawa apa-apa maksud.

3.2.2. Lafaz kiasan iaitu lafaz yang boleh diandaikan membawa maksud zihar dan bukan zihar.

Contohnya : padaku kamu seperti ibuku atau saudara perempuanku.

3.2.3. Jika suami menyingkapkan maksud sedemikian adalah zihar.

3.2.4. Jika suami menyamakan isteri dengan ibunya atau saudara perempuan dengan tujuan memuliakan dan penghormatan maka ia tidak dianggap zihar.

 

4. Lian iaitu tuduhan si suami terhadap isteri yang boleh mencemari rumahtangga atau aib si suami.

4.1. Berzina atau curang.

4.2. Tiada saksi kecuali diri sendiri. Hendaklah bersaksian orang itu ialah empat kali bersumpah atas nama Allah.

4.3.1. Suami tidak dikenakan hukuman qazaf. (Menuduh wanita melakukan zina).
4.3.2. Isteri yang dituduh akan dikenakan hukuman hudud jika dia bersalah kecuali dia juga melakukan lian.
4.3.3. Hubungan perkahwinan terputus.
4.3.4. Anak zina yang dinafikan nasabnya oleh suami jika suami menyebutkan penafiannya ketika berlian. Anak zina tersebut perlu dinasabkan kepada ibunya.
4.3.5. Suamisteri itu diharamkan bersatu semula buat selama lamanya.

Komen dan Soalan