Utama Bilik (30) Tafsir Ibn Kathir Diskusi Tafsir – Surah AlBaqarah

Diskusi Tafsir – Surah AlBaqarah

428
0
Iklan

Diskusi 12 (Surah AlBaqarah Ayat 8 – 10)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

Di antara manusia ada yang mengatakan: Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian, pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.Surah Al-Baqarah (2:8)

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.
Surah Al-Baqarah (2:9)

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.
Surah Al-Baqarah (2:10)

Nifaq i’tiqadi vs Nifaq amali?

Pertanyaan : Orang yang maksiat tapi tidak syirik adakah masih tergolong orang beriman?

Nifaq atau munafik ialah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Sifat munafik itu bermacam-macam, ada yang berkaitan dengan akidah; jenis ini menyebabkan pelakunya kelak di dalam neraka. Ada yang berkaitan dengan perbuatan, jenis ini merupakan salah satu dari dosa besar, perinciannya akan disebutkan pada bab tersendiri, in sya Allah.
Menurut Ibnu Juraij, orang munafik ialah orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya, keadaan batinnya bertentangan dengan sikap lahiriahnya, apa yang didalamnya bertentangan dengan di bahagian luarannya, dan penampilannya bertentangan dengan kepribadiannya.

Sesungguhnya sifat orang munafik diterangkan di dalam surat-surat Madaniyah, karena di Mekah tidak ada sifat munafik, bahkan kebalikannya. Di antara orang-orang dalam periode Mekah ada yang menampakkan kekufuran karena terpaksa, padahal batinnya adalah orang mukmin tulen. Ketika Nabi Saw. hijrah ke Madinah, padanya telah ada kaum Ansar yang terdiri atas kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Dahulu di masa Jahiliah, mereka termasuk penyembah berhala sebagaimana kebiasaan kaum musyrik Arab. Di Madinah terdapat orang-orang Yahudi dari kalangan ahli kitab yang memeluk agama menurut nenek moyang mereka.

Orang-orang Yahudi Madinah terdiri atas tiga kabilah, yaitu Bani Qainuqa’ (teman sepakta kabilah Khazraj), Bani Nadir, dan Bani Quraizah (teman sepakta kabilah Aus).
Ketika Rasulullah Saw. tiba di Madinah dan orang-orang Ansar dari kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj telah masuk Islam, tetapi sedikit sekali dari kalangan orang-orang Yahudi yang masuk Islam, bahkan hanya satu orang, yaitu Abdullah ibnu Salam r.a. Pada saat itu (periode pertama Madinah) masih belum terdapat nifaq, mengingat kaum muslim masih belum mempunyai kekuatan yang berpengaruh, bahkan Nabi Saw. hidup rukun bersama orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah Arab yang berada di sekitar kota Madinah, hingga terjadi Perang Badar Besar, dan-Allah memenangkan kalimah-Nya dan memberikan kejayaan kepada Islam serta para pemeluknya.

Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul adalah seorang pemimpin di Madinah, berasal dari kabilah Khazraj. Dia adalah pemimpin kedua kabilah di masa Jahiliah, mereka bertekad akan menjadikannya sebagai raja mereka. Kemudian datanglah kebaikan (agama Islam) kepada mereka, dan mereka semua masuk Islam, menyibukkan dirinya dengan urusan Islam, sedangkan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul tetap pada pendiriannya seraya memperhatikan perkembangannya Islam dan para pemeluknya. Akan tetapi, ketika terjadi Perang Badar (dan kaum muslim beroleh kemenangan), dia berkata, “Ini merupakan suatu perkara yang benar-benar telah mengarah (kepada kekuasaan).” Akhirnya dia menampakkan lahiriahnya masuk Islam, dan sikapnya ini diikuti oleh orang-orang yang mendukungnya, juga oleh orang lain dari kalangan ahli kitab.
Sejak itulah muncul nifaq (kemunafikan) di kalangan sebagian penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berada di sekitar kota Madinah. Adapun kaum Muhajirin, tidak ada seorang munafik pun di kalangan mereka kerana tiada seorang pun yang berhijrah kerana dipaksa, bahkan setiap Muhajirin berhijrah meninggalkan harta benda dan anak-anaknya kerana mengharapkan pahala di sisi Allah kelak di hari kemudian.

Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: Di antara manusia ada yang mengatakan, “Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian” padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. (Al-Baqarah: 8) Yang dimaksud adalah orang-orang munafik dari kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj serta orang-orang yang mengikuti mereka. Hal yang sama ditafsirkan oleh Abul Aliyah, Al-Hasan, Qatadah, dan As-Saddi, yaitu “mereka adalah orang-orang munafik dari kabilah Aus dan kabilah Khazraj”.

Melalui ayat ini Allah memperingatkan kaum mukmin agar jangan terpedaya oleh lahiriah sikap mereka, yaitu dengan menerangkan sifat-sifat dan ciri khas orang-orang munafik, karena hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya kerosakan yang luas sebagai akibat tidak bersikap waspada terhadap mereka; dan sebagai akibat meyakini keimanan mereka, padahal kenyataannya mereka adalah orang-orang kafir. 

Hal ini merupakan larangan besar, yaitu menduga baik pada orang-orang yang ahli dalam kemaksiatan. Untuk itulah Allah Swt. berfirman: Di antara manusia ada yang mengatakan, “Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian,” padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. (Al-Baqarah: 8)

Dengan kata lain, mereka katakan hal tersebut hanya dengan lisannya saja, padahal di sebalik itu tiada satu iman pun yang terdapat di hati mereka, sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman-Nya:

إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, “Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.” Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya. (Al-Munafiqun: 1)

Dengan kata lain, sesungguhnya mereka mengatakan demikian bila datang kepadamu saja, padahal kenyataannya tidak demikian. Karena itu, mereka mengukuhkan kesaksiannya dengan inna dan lam taukid pada khabar-nya. Mereka mengukuhkan perkataannya pula, seperti dalam firman-Nya, “Mereka mengatakan, ‘Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian’,” padahal kenyataannya tidaklah demikian. Allah mendustakan kesaksian dan kalimat berita mereka, yang hal ini berkaitan dengan akidah mereka, iaitu melalui firman-Nya:

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ

Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. (Al-Munafiqun: 1)

{وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ}

padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. (Al-Baqarah: 8)

(فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)

(البقرة:10)

“ Didalam hati mereka [orang-orang munafik] ada penyakit maka Alloh tambahkan penyakit ke dalam hati mereka dan bagi mereka ada adzab yang pedih disebabkan kedustaan mereka”

Apa yang dimaksud dengan “penyakit” dalam ayat  في قلوبهم مرض [di dalam hati mereka terdapat penyakit] ?

Para ulama’ berbeza pendapat ketika menafsirkan ayat ini. Di antara pendapat ulama’ tentang maksud “penyakit” dalam ayat di atas adalah :

1. syak [keraguan]
2. riya’
3. kemunafikan.

Diantara ulama’ yang berpendapat bahwa maksud penyakit dalam ayat di atas syak [keraguan] adalah Ibnu Abbas –rodiyallohu ‘anhu –, Mujahid, Ikrimah, Hasan Al Bashri, Abul Aliyah, Ar Rabi’ bin Anas dan Qotadah –rohimahumulloh-.

Ulama’ yang berpendapat bahwa maksud dari penyakit di dalam atas ayat riya’ adalah Ikrimah dan Thawus –rohimahumalloh-.

Sedangkan ulama’ yang berpendapat bahawa maksud penyakit dalam ayat di atas nifaq adalah riwayat dari Ibnu Abbas –rodiyallohu ‘anhu –dan Ibnu Abi Hatim –rohamahulloh-. [lihat tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini]

Abdurrahman bin Zaid bin Aslam –rohimahulloh- berkata :

{ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ } [di dalam hati mereka ada penyakit]

Ini adalah penyakit dalam agama dan bukanlah [maksud penyakit dalam ayat ini] adalah penyakit jasad. Mereka itu adalah orang-orang munafik. “Penyakit” adalah keraguan yang mereka masukkan ke dalam Islam.

{ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا } [maka Alloh tambahkan penyakit ke dalam hati mereka] , Beliau berkata : Allah tambahkan rijsan [kekafiran] Kemudian beliau membaca

: { فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ } [التوبة: 124، 125]

“Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir.” [At Taubah 124-1

Beliau berkata : [ditambahkan] keburukan pada keburukan mereka dan [ditambahkan] kesesatan pada kesesatan mereka.

Al Imam Ibnu Katsir –rohimahulloh- ketika mengulas perkataan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam –rohimahulloh- berkata :

وهذا الذي قاله عبد الرحمن، رحمه الله، حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى أيضًا: { وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ } [محمد: 17].

“Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman –rohimahulloh-benar. Kerana balasan itu tergantung dengan amalan [seseorang]. Demikian juga apa yang telah dikatakan oleh para ulama’ terdahulu. Ini mirip juga dengan firman Allah ta’ala:

{ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ } [محمد: 17].

“Dan orang-orang yang telah mendapat petunjuk,  Allah tambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketaqwaannya.” [Muhammad : 17]

Dalam tafsir jalalain disebutkan :

“فِي قُلُوبهمْ مَرَض” شَكّ وَنِفَاق فَهُوَ يُمْرِض قُلُوبهمْ أَيْ يُضْعِفهَا “فَزَادَهُمْ اللَّه مَرَضًا” بِمَا أَنْزَلَهُ مِنْ الْقُرْآن لِكُفْرِهِمْ بِهِ “وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيم” مُؤْلِم “بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ” بِالتَّشْدِيدِ أَيْ : نَبِيّ اللَّه وَبِالتَّخْفِيفِ أَيْ قَوْلهمْ آمَنَّا

“[didalam hati mereka terdapat penyakit] berupa keraguan dan nifaq.  Membuat sakit hati-hati mereka yaitu melemahkan hati. [maka Alloh tambahkan penyakit ke dalam hati mereka] disebabkan  mereka kufur terhadap Al Qur’an  yang telah Alloh turunkan. [Dan bagi mereka adzab yang pedih] yaitu menyakitkan. [disebabkan karena mereka mendustakan] dengan mentasydid ba’ : nabi Alloh sedangkan jika di takhfif (tidak tasydid) : [mereka berdusta atas] perkataan mereka bahwa kami telah beriman.”

Artikel sebelumnyaHadits 22: Menyayangi haiwan
Artikel seterusnyaKesabaran Isteri Abu Thalhah, Allah Balas Ganjaran: Hadis 44

Komen dan Soalan