Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Note 61 : Kedudukan Keluarga & Penjagaannya dlm Islam

Note 61 : Kedudukan Keluarga & Penjagaannya dlm Islam

466
0
Iklan

Bismillah…
Note 61 : Al Fiqh Manhaji 2

KEDUDUKAN KELUARGA DAN PENJAGAANNYA DALAM ISLAM

1. Pengertian Keluarga :

  Bapa, ibu, datuk, nenek, anak perempuan dan anak lelaki serta cucu cicit.

2. Keluarga Sebagai Asas Masyarakat :

Allah SWT berfirman :
“(Sebagai) satu keturunan yang sebahagiannya (keturunan) dari orang lain.”
Surah Ali Imran : 34

3. Keprihatinan Islam Terhadap Keluarga :

3.1. Suruhan Berkahwin :

Allah SWT berfirman :
“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang teruk.”
Surah Al Isra : 32

4. Pensyariatan Hak-hak Suamisteri dan Tanggungjawab Kedua-duanya :

4.1. Mas Kahwin :

Allah SWT berfirman :
“Berikanlah mas kahwin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”
Surah Al Nisa : 4

4.2. Nafakah :

Allah SWT berfirman :
“Dan kewajipan bapa memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.”
Surah Al Baqarah : 233

Rasulullah SAW bersabda :
“Kamu wajib memberi isteri isteri kamu nafakah dan pakaian dengan sewajarnya.”
Riwayat Muslim : 1218

4.3. Pergaulan yang baik.

Allah SWT berfirman :
“Dan bergaulah dengab mereka secara patut.”
Surah Al Nisa : 19

4.4.1.Tanggungjawab isteri terhadap suami :

4.4.1.1. Taat kepada perkara bukan maksiat.

Allah SWT berfirman :
“Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.”
Surah Al Nisa : 34

4.4.1.2. Tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumahnya tanpa keizinan dan keredhaan suaminya.

Rasulullah SAW bersabda :
“Kewajipan isteri kamu adalah dengan tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci masuk ke dalam rumah kamu.”
Riwayat Muslim : 1218

4.4.1.3. Menjaga kemuliaan, maruah dan harta suami.

4.5. Hak-hak anak dan hak-hak ibubapa :

  Tanggungjawab ibubapa terhadap anak

4.5.1. Nafakah
4.5.2. Memberi pendidikan dan pengajaran yang terbaik dalam hal ibadat dan akhlak.

4.6. Tanggungjawab anak terhadap orangtua:

4.6.1. Taat kepada ibubapa dalam perkara yang bukan maksiat dan berbuat baik kepada keduanya.
4.6.2. Memberi nafakah sekiranya mampu kepada ibubapa yang fakir.

Hadith : “Sebaik-baik makanan seseorang adalah daripada usahanya sendiri, dan anaknya adalah daripada usahanya.”
Riwayat Abu Daud : 3528

Komen dan Soalan