Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Note 58 : Kaffarrah

Note 58 : Kaffarrah

387
0
Iklan

Bismillah…
Note 58 : ruj Al Fiqh Manhaji 2

KAFFARRAH

1. Pengertian Kaffarrah

  Dari perkataan Al Kafru bermaksud menutup. Kerana ia menutup dosa sebagai keringanan daripada Allah SWT.

2. Dalil Pensyariatan Kafarrah

2.1. Dalik Al Quran :

Firman Allah SWT :

“Maka dendanya memberi makan 10 orang miskin.”
Surah Al Maidah : 89

2.2. Dalil Al Sunnah:

Rasulullah SAW bersabda :
“Kaffarrah nazar sama dengan kaffarrah brsumpah.”
Riwayat Muslim : 1645

2.3. Hikmah Pensyariatan Kaffarah :

  Menutup kecacatab perbuatan seserang iaitu dengan membaiki kerosakan, membetulkan kesilapan dan menghilangkan kesan-kesan buruk daripada perbuatannya.

  Contohnya, membunuh tanpa sengaja, kaffarrahnya adalah dengan memerdekakan hamba.

2.4. Kaffarrah Kerana Membatalkan Puasa Ramadhan dengan Bersetubuh :

2.4.1. Memerdekakan seorang hamba sama ada lelaki atau perempuan.
i. Hamba yang beriman.
ii. Tiada sebarang kecacatan menghalangnya bekerja dan berusaha, seperti buta, lumpuh dan seumpamanya.

2.4.2. Berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

2.4.3. Memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang secupak makanan asasi negeri berkenaan.

2.5. Orang yang Wajib Kaffarah :

  Kerana membatalkan puasa bulan Ramadhan wajib ke atas suami sahaja dan tidak wajib ke atas isteri walaupun dia sedang berpuasa.

2.5.1. Syarat Wajib Kaffarrah :

i. Sedar yang dia wajib berpuasa.
ii. Tahu hukumnya haram.
iii. Tiada keringanan baginya sama ada musafir ataupun sakit.

2.6. Niat Melakukan Kaffarrah :

  Wajib berniat menunaikan kaffarrah, iaitu bernuat memerdekakan hamba atau berpuasa, atau memberi makanan kerana menunaikan kaffarrah. Kerana kaffarrah ialah hak harta atau hak badan yang wajib dibersihkan.

2.7. Wajib Qadha dab Kaffarrah :

  Wajib ke atas suami, disamping menunaikan kaffarrah, mengqadha puasanya yang terbatal dengan persetubuhan.

2.8. Berbilang Kaffarrah :

  Bilangan puasa yang batal dalam bulan Ramadhan disebabkan persetubuhan. Jika persetubuhan itu berlaku 2 hari dalam bulan Ramadhan, dia dikenakan 2 kaffarrah disamping qadha puasanya.

2.9. Dalil wajib Kaffarrah berdasarkan hadis Nabi SAW. Riwayat Al Bukhari ayat 1834.

2.10. Kaffarrah Bagu Musafir, Orang sakit yang Tidak Mengqadha Puasa Pada Tahub yang Sama :

  Tidak berpuasa bulan Ramadhan kerana musafir atau sakit, wajib memgqadha puasanya pada tahun yang sama.

Allah SWT berfirman :
“Maka diantara kamu yang sakit atau dalam musafir,(boleh dia berbuka) kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain.”
Surah Al Baqarah : 184

Komen dan Soalan