Utama Bilik (40) Asas Ilmu Hadits 01.11.02 #010415: SAHABAT (الصحابي) Bhg. 02

01.11.02 #010415: SAHABAT (الصحابي) Bhg. 02

94
0
Iklan

 

Nota 01.11.02 Mengenal Sahabat & Tabi’in   

 

Susunan: BroSyarief 

 

SAHABAT (الصحابي) Bhg. 02 

 

Jumlah keseluruhan sahabat tidak terhitungkan, kerana tiada sebarang senarai dibuat menghimpunkan nama-nama para sahabat kesemuanya.

 

Sehinggakan Ka’ab menyebutkan, “Dan para muslim bersama Nabi sallalLaahu ‘alaihi wa sallam sangat ramai. Tidak ada yang dapat memuatkannya dalam satu kitab atau menghafalnya” [HR al-Bukhari & Muslim]

 

Namun begitu, ada ulama yang menukilkan jumlah sahabat di atas ijtihad mereka seperti Abu Zur’ah yang mengatakan jumlah sahabat seramai 114,000 orang.

 

Dikatakan bahawa semua sahabat meninggal sebelum 100H, dan sahabat yang terakhir meninggal adalah Abu at-Tufayl ‘Amir al-Laytsi pada 100H.

 

Di kalangan para sahabat, berikut disenaraikan turutan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits:

 

01. Abu Hurayrah – 5374 hadits

02. ‘Abdullah ibn ‘Umar – 2630 hadits

03. Anas ibn Malik – 2286 hadits

04. ‘Aisyah – 2210 hadits

05. ‘Abdullah ibn ‘Abbas – 1660 hadits

06. Jabir ibn ‘Abdillah – 1540 hadits

 

Dan seterusnya.

 

Di antara kitab-kitab yang menceritakan perihal para sahabat adalah:

 

01. al-Isti’ab fi Ma’rifati al-Ashab, karangan Ibn Abd al-Barr

02. Usud al-Ghobah fi Ma’rifati as-Sohabah, karangan Ibn al-Atsir

03. al-Isobah fi Tamyiiz as-Sohabah, karangan Ibn Hajar

 

WalLaahu a’lam

 

Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangan Prof Dr Abullayts KhairAbaadi.

 

#BroSyariefShares

Komen dan Soalan