Utama Bilik (63) Sifat Solat Nabi SAW Sifat Solat Nabi – Nota 2 – Niat

Sifat Solat Nabi – Nota 2 – Niat

202
0
Iklan

Sifat Solat Nabi – Nota 2 – Niat

Niat:

 1. Perbahasan lafaz niat semasa solat.

  a. Imam Asy Syafi’i berkata seperti berikut:
  “Jika seseorang berniat haji atau umrah maka itu sah walaupun tidak diucapkan. Berbeza dengan solat, solat tidak sah kecuali dengan pengucapan”.
  Imam An Nawawi berkata:
  “Para ulama madzhab kami berkata, yang berkata demikian telah salah. Bukanlah maksud Imam Asy Syafi’i itu melafazkan niat dalam solat, namun maksudnya adalah takbir” (Al Majmu’, 3/243)

  b. Sebahagian ulama mahzab Hanafi, Syafie & Hambali:
  mengatakan bahawa dianjurkan untuk melafazkan niat pada solat, puasa, haji & selainnya & sebahagian dari ulama Malik & hanafi tidak menganjurkannya.

Jika diambil dalil dari Imam Malik & Imam Ahmad, mereka ditanya:
“Apakah engkau mengucapkan sesuatu sebelum takbir? Maka ia menjawab : “Tidak”.
Dan ini lah yang benar. Nabi saw, para Khulafa’ Rashidin tidak pernah melakukan ucapan niat sebelum solat. [Buku Tuntutan Niat dalam Ibadat, Pustaka Ibnu Umar, ms 55]

c. Dalil2 tiada lafaz niat sebelum solat:

 1. Diantaranya riwayat dari ‘Aisyah Ra, ia berkata:

“Biasanya Rasulullah saw memulai solatnya dengan takbir” [HR. Muslim, no.498]

 1. Dari Abdullah bin Umar Ra berkata:

“Aku melihat Nabi saw memulai shalatnya dengan takbir, lalu mengangkat kedua tangannya”              [HR. Bukhari no.738]

Nota Tambahan Berkenaan dengan Niat.

Definasi “Niat” mengikut 4 mahzab (dari Buku Tuntutan Niat Dalam Ibadat, Terbitan Pustaka Ibnu Umar)

 1. Mahzab Syafie

“Bertujuan melakukan sesuatu disertai dengan melakukannya”

[Haasyiatul jamal ma’a Syarhil Minhaj (I/107)]

 1. Mahzab Hanafi

Bermaksud melakukan ketaatan dan taqurrub (mendekat kan diri) keapda Allah Taa’la dalam rangka melakukan sesuatu perbuatan”

Termasuk di dalamnya meninggalkan apa-apa yang dilarang, diatas sebab di situ adalah perbuatan juga, yakni menahan diri.

[Raddul Mukthaar ‘alad Durril Mukhtaar, Syarhu Tanwiiril]

 1. Mahzab Maliki

“Kehendak melakukan sesuatu. Niat termasuk dalam bab ‘uzuun (cita-cita kuat) dan iraadat (kehendak-kehendak), bukan sekadar ‘uluum (pengetahuan-pengatahuan) semata atau i’tiqaadaat (keyakinan-keyakinan) sahaja”

[Adz-Dzakhiirah hal 234-235]

 1. Mahzab Hambali

“Tekad hati untuk melakukan ibadat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bertujuan untuk Allah semata, tidak untuk yang lain, seperti pura-pura di hadapan makhluk, mencari pujian manusia,atau senang untk dipuji oleh mereka, dan keadaan lainnya yang serupa”

[Jaamil’ul Uluumi wal Hikam (I/110)]

Komen dan Soalan