Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Permasalah Dadah

Permasalah Dadah

145
0
Iklan

Bismillah…
Note 55 : ruj Al Fiqh Manhaji 2

PERMASALAHAN DADAH

1. Pengertian:
  Dadah dikenali sebagai Al Mukhaddirat membawa maksud semua jenis dadah yang menyebabkan akal seseorang berkeadaan (biol) sama ada kloroform, candu, ganja atau seumpamanya.

2. Hukum Dadah :
  Kerana ia memudharatkan akal dan badan, dan menyebabnan penyakit serta pelbagai implikasi buruk yang diketahui oleh umum.

3. Hukuman Mengambil Dadah :
  Ta’zir iaitu hukuman yang jenisnya dab ringan atau beratnya terserah kepada keputusan penghakiman, samada penjara, sebat, celaan atay lain-lain

4. Permasalahan yang Terkecuali :

4.1. Ketika kecemasan atau Dharurat

4.2. Keperluan perubatan.

4.3. Melakukan pembedahan.

Komen dan Soalan