Utama Bilik (40) Asas Ilmu Hadits 01.05.07 #050315 Bilik (40) Asas Ilmu Hadits

01.05.07 #050315 Bilik (40) Asas Ilmu Hadits

283
0
Iklan
 
Nota 01.05.07 Pengenalan Istilah-istilah Asas Ilmu Hadits 
 
Susunan: BroSyarief
 
AL-MUTAABI’ (المتابع) 
 
Secara bahasa, ia bermaksud: Yang mengikuti, atau yang menepati. 
 
Secara teknikal, ia merujuk kepada sanad lain yang bertemu dengan sanad hadits yang sedang dikaji/dibaca, dari periwayatan sahabat yang sama. 
 
Dan AL-MUTAABI’ (المتابع) atau juga boleh disebutkan sebagai AL-MUTABA’AH (المتابعة), ada dua bentuk: 
 
1) AL-MUTABA’AH AT-TAAMMAH (المتابعة التامة) 
 
Satu hadits secara lafaz atau makna, dari sahabat yang sama, tapi turut diriwayatkan melalui dari satu atau lebih sanad yang lain yang bertemu pada guru mereka secara langsung, yakni pada awal sanad. 
 
Contohnya: 
 
Syu’bah meriwayatkan dari Qatadah, dari Salim, dari Ma’dan, dari Abu Darda’, dari Nabi sallalLaahu ‘alaihi wa sallam yang menceritakan tentang surah Al-Ikhlas sebagai 1/3 Al-Quran. 
 
Hadits yang sama secara lafaz atau makna, turut diriwayatkan oleh Sa’id dan juga Abbaan, di mana mereka masing-masing juga mengambil hadits ini dari Qatadah. 
 
Oleh itu, jalur sanad Sa’id dan Abbaan adalah Mutaba’ah bagi Syu’bah, di mana sanad periwayatan mereka bertemu terus pada peringkat guru mereka iaitu Qatadah. 
 
2) AL-MUTABA’AH AL-QASIRAH (المتابعة القاصرة) 
 
Satu hadits secara lafaz atau makna, dari sahabat yang sama, tapi turut diriwayatkan melalui satu atau lebih sanad yang lain di mana sanad-sanad tersebut bertemu di pertengahan sanad, pada guru di atas daripada guru mereka. 
 
Contohnya: 
 
Malik meriwayatkan dari Shalih, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, dari Nabi sallalLaahu ‘alaihi wa sallam menyebut: “Solat difardhukan dua rakaat, dua rakaat..”. 
 
Dan hadits yang sama diriwayatkan oleh Muslim, dari ‘Ali, dari Sufyan, dari Ibn Syihab, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, dari Nabi SAW. 
 
Maka Sufyan dan Malik adalah Mutaba’ah dan jalur periwayatan mereka bertemu pada ‘Urwah di tengah-tengah sanad. 
 
ASY-SYAHID (الشاهد) 
 
Hadits yang sama secara lafaz atau makna, dan terdapat sanad atau sanad-sanad yang lain diriwayatkan oleh seorang atau ramai sahabat-sahabat Nabi sallalLaahu ‘alaihi wa sallam yang lain. (Keyword: Sahabat)
 
Contohnya hadits Nabi sallalLaahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan: “Sesiapa mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah: Semoga Allah tak mengembalikannya kepadamu. Sungguh masjid tidak dihina untuk ini.” 
 
Hadits di atas diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurayrah dan juga Buraidah. Oleh itu, mereka masing-masing adalah Syaahid bagi yang lain. Jika ada ramai sahabat lain meriwayatkan, ianya disebut Syawaahid (الشواهد), kata ganda bagi Syaahid. 
 
Tujuan Mutaaba’ah dan Syawahid ini secara umumnya bertujuan untuk membuat kajian perbandingan di antara sanad-sanad atau untuk menambah nilai pada sanad hadits yang sedang dikaji. 
 
WalLaahu a’lam. 
 
Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangan Prof Dr Muhammad Abullayts KhairAbaadi.
 
#BroSyariefShares 
Artikel sebelumnya01.05.06 #040315 Bilik (40) Asas Ilmu Hadits
Artikel seterusnyaFiqh Wanita 5

Komen dan Soalan