Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Orang yang Sah Hajinya

Orang yang Sah Hajinya

261
0
Iklan

Bismillah…
Note 28 : ruj Al Fiqh Manhaji 2

ORANG YANG SAH HAJINYA

Syarat Sah Haji
Sah haji terbahagi kepada :

i. Islam :
– Orang yang bukan Islam tidak sah hajinya. Apabila dia memerluk Islam selepas itu dia mendapat syarat-syarat wajib padanya, dia wajib mengerjakan haji.

ii. Mumayyiz :
– Apabila kanak-kanak mencapai peringkat umur, mempunyai kesedaran yang mampu bersuci dan menjaga dirinya sendiri.

iii. Berihram Haji pada Waktunya yang Tertentu :
– Waktu yang tertentu atau miqat zamani bagi haji adalah pada Syawal, Zulkaedah dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Haji tidak sah kecuali pada ihramnya bermula dalam tempoh tersebut.

– Pendapat sahih seseorang yang berihram haji diluar tersebut, hajinya tidak sah dan ibadahnya bertukar menjadi umrah.

iv. Menyempurnakan Semua Rukunnya yang akan dibincangkan kemudian, In shaa Allah.

– Haji sah seseorang dikira sah apabila terdapat semua syarat tersebut tanpa mengambil kira thabit wajibnya.

– Sah haji kanak-kanak mumayyiz apabila dia melakukannya, sekalipun belum mukallaf atau belum di tuntut berbuat demikian.

– Sah haji kanak-kanak yang belum mumayyiz apabila walinya berihram dan melontor jamrah bagi pihaknya, membawanya tawaf, saie dan wuquf di Arafah bersama-samanya.

Rasulullah SAW bersabda :
“Siapakah kamu?” Mereka menjawab, “Kami orang Islam.” Mereka pun bertanya: “Siapakah kamu?” Baginda menjawab : “Aku Rasulullah SAW.” Lalu seorang perempuan menunjukan seorang kanak-kanak kepada Baginda sambil bertanya: “Bolehkah budak ini mengerjakan haji?” Baginda menjawab : “Ya, dan kamu juga mendapat pahala.”
Riwayat Muslim : 1336
Ibn Abi Syaibah dalam Al Musannaf

Komen dan Soalan