Utama Bilik (40) Asas Ilmu Hadits 02.17.01 AL-MUDHTHORIB

02.17.01 AL-MUDHTHORIB

240
0
Iklan

BroSyarief:
asSalaamu ‘alaikum, saya kongsikan nota seterusnya. Semoga bemanfaat.

#310517 Bilik (40) Asas Ilmu Hadits

02.17.01 Hadits al-Mardud (المردود) Kategori Kritikan pada Periwayat (الطعن في الراوي) – Percanggahan Riwayat Tsiqah dan Jenis-jenisnya (مخالفة الثقات وأنواعها).

#NotaBroSyarief #AsasIlmuHadits #UiTOBilik40

Susunan: BroSyarief

AL-MUDHTHORIB (المضطرب)

Dari sudut bahasa, perkataan al-Mudhthorib (المضطرب) berasal dari kata nama al-Idhthirob (الاضطراب) yang bermaksud kekurangan atau kerosakan pada sesuatu perkara atau sistem.

Adapun dari sudut istilah, ia merujuk kepada satu hadits yang diriwayat melalui pelbagai bentuk yang berbeza-beza, dalam keadaan sama kekuatannya, tetapi tidak dapat dihimpunkan dan tidak juga boleh ditarjihkan; sama ada perbezaan itu datang dari seorang periwayat yang sama atau dari periwayat-periwayat yang berbeza-beza.

Sekiranya perbezaan tersebut jelas menunjukkan percanggahan yang menyelisihi seorang periwayat atau sekumpulan periwayat yang lain, tanpa ada ruang untuk ditarjihkan, maka ia boleh dinilai dibawah kategori Syaz atau Munkar.

Syarat-syarat berlakunya al-Idhthirob (الاضطراب):
– Hendaklah bentuk-bentuk yang pelbagai itu datang dari jalan-jalan periwayatan yang sama kekuatan sanadnya, kerana jika salah satu riwayat lebih dan yang lain lemah, maka ditarjihkan riwayat yang lebih kuat, dan riwayat yang lebih lemah tu dinilai Syaz atau Munkar.
– Tiada ruang untuk dihimpunkan di antara kesemua bentuk tersebut, kerana jika boleh dihimpunkan, maka diamalkan kesemua bentuk itu lebih utama.

Secara umumnya, Idhthirob biasa berlaku pada sanad, dan boleh juga berlaku pada matan, tetapi sangat jarang berlaku penilaian ulama hadits meletakkan hukum Mudhthorib terhadap hadits disebabkan Idhthirob pada matan, berbanding Idhthirob pada sanad.

1. Idhtirob pada Sanad.

Contohnya pada hadits yang diriwayatkan oleh ‘Ali ibn Abi Thalib, dari Nabi – sallalLaahu ‘alaihi wa sallam – bahawa dia menyebutkan,

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلْ له: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَليَقُولُ هُوَ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

“Sekiranya salah seorang dari kalian bersin, hendaklah dia menyebut: ALHAMDULILLAH ‘ALA KULLI HAL, dan dijawab kepadanya: YARHAMUKALLAH!, dan kemudian dibalas kembali: YAHDIKUMULLAHU WA YUSHLIHU BAALAKUM.”

[al-‘Ilal al-Kabir]

Jalan-jalan periwayatan hadits ini tertumpu pada ‘Abdur-Rahman ibn Abi Layla, di mana terdapat terdapat perbezaan sanad periwayat-periwayat yang meriwayatkan darinya. Antaranya:

i- Yahya al-Qattan, ‘Ali ibn Mushir, Mansur ibn Abi al-Aswad, Abu ‘Awaanah, dan Ibn Abi Zi’b, dan selain mereka; menyebutkan (riwayat mereka):

عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن أبيه، عن علي

Dari Muhammad ibn ‘Abdir-Rahman ibn Abi Layla, dari abangnya Isa, dari ayahnya, dari ‘Ali (dan menyebutkan matan di atas).

ii- Dan ianya menyelisih jalan periwayatan oleh Syu’bah ibn al-Hajjaj dan ‘Adi ibn ‘Abdir-Rahman al-Haytsam, yang menyebutkan (riwayat mereka):

عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي أيوب الأنصاري

Dari Muhammad ibn ‘Abdir-Rahman ibn Abi Layla, dari abangnya Isa, dari ayahnya Abdur-Rahman ibn Abi Layla, dari Abu Ayyub al-Anshori (dan menyebutkan matan di atas).

Terdapat Idhthirob yang berpunca dari Muhammad ibn Abdir-Rahman, kerana dia seorang yang buruk hafalannya, sebagai disebutkan oleh at-Tirmizi.

(Bersambung..)

Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangan Prof Dr Abullayts KhairAbaadi, Cet. ke-6, m/s 248-249.
__
#صحح_لي_إن_كنت_مخطئاً
#BroSyariefShares

Komen dan Soalan