Utama UiTO Bicara THTL Siri Pemurnian Bid’ah – 1

Siri Pemurnian Bid’ah – 1

2503
0
Iklan
60 Amalan bid’ah yang diamalkan di Nusantara.
Nota dari Syeikh THTL

 

1.1(Bahagian 1)
Talafudz Niat : Lafaz ushalli di dalam solat semasa mahu memulakan solat.

Samada secara jahar (kuat) atau sir (senyap) semasa mengangkat takbir. Rumah fatwa Selangor, Negeri Sembilan dan Johor, menetapkan ushalli adalah khilaf. Khilaf ialah tiada nas yang muktamad di dalam sesuatu hukum)

Penjelasan:
Difatwakan khilaf di nusantara kerana wujud di dalam kitab-kitab genre baru mazhab.

Contoh:

1. Kitab Mughni Muhtaj karya Khatib Syarbini dan al-Bahooti. Keduanya dari mazhab Syafi’iyah yang menyatakan hukumnya sunat.

2. Al-Dardir dari mazhab Maliki menyatakan hukumnya harus.

Isu ini menjadi semakin panas apabila golongan muhaqqiqin, dan aliran salafiyah atau ahli hadith dan gerakan sunnah seperti Ibnu Taymiyah rhm, muridnya Ibnu Qayyim rhm, dan buku Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi rhm yang membid’ahkan talafudz niat. Ini kerana hukum asal di sisi mazhab Syafi’iy sendiri dan Imam an-Nawawi rhm.

Imam Asy-Syafi’i rhm berkata,

الوسوسة في النية الصلاة و الطهارة من جهل بالشرع أو خبل بالعقل

Terjemahan:
“Was-was dalam niat solat dan taharah itu adalah kebodohan terhadap syariat atau kekurangan warasan dalam akal”
(Al Amru Bil Ittiba’ Wan Nahyu ‘Anil Ibtida’, 28)

Menurut al-Syuyuti:

ومن البدع أيضاً: الوسوسة في نيّة الصّلاة، ولم يكن ذلك من فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا أصحابة، كانوا لا ينطقون بشيء
من نية الصلاة بسوى التكبير. وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة

Terjemahan:
“Termasuk bid’ah, was-was dalam niat solat. Nabi saw dan para sahabat beliau tidak pernah begitu. Mereka tidak pernah sedikitpun mengucapkan lafaz niat solat selain takbir”

Hukum muttakhir, lafaz niat adalah bid’ah. Ini hukum asal di dalam mazhab Syafi’iy. Kajian para muhaqqiqin mendapati banyaknya terjadi masalah akibat talafudz niat yakni terjadinya wabak was-was ketika hendak berniat.

Persoalan yang perlu dirungkai atau diteliti. Siapa yang menjadikan talafudz niat dari bid’ah kepada khilaf?

 

1.2. Dari mana asalnya talafudz niat ini muncul?

Talafudz Niat: Niat yang dilafazkan untuk membantu hati.

Ia di mulai oleh Imam Abu Abdillah al Zubairi. Wafat pada tahun 317H di Basrah, Iraq.

(ابوعبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي.

Abu Abdillah al Zubair susur galurnya dari keturunan az Zubair bin Awwam ra. Imam Abu Abdillah al Zubair telah salah di dalam memahamj perkataan Imam Asy-Syafi’i rhm iaitu ketika menyimpulkan bahawa wajib melafazkan niat dalam solat dari perkataan beliau.

Ini disebabkan oleh salahfaham beliau terhadap ungkapan Imam Asy-Syafi’i rhm yang berikut:

إذا نوى حجّاً وعمرة أجزأ، وإنْ لم يتلفّظ وليس كالصّلاة لا تصح إلا بالنّطق

Terjemahan:
“Jika seseorang berniat haji atau umrah maka itu sah walaupun tidak diucapkan. Berbeza dengan solat, solat tidak sah kecuali dengan an Nutq (lafaz)”

Imam An Nawawi rhm berkata:

قال أصحابنا: غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنّطق في الصّلاة هذا، بل مراده التكبير

Terjemahan:
“Para ulama mazhab kami berkata, yang berkata demikian telah salah. Bukanlah maksud Imam Asy-Syafi’i rhm itu melafazkan niat di dalam solat, namun maksud an Nutq adalah takbir”
(Al Majmu’, 3/243)

Syarah:
Imam syafi’i rhm di dalam al-Umm, ketika membicarakan Ibadah Umrah dan Haji, di dalam bab Niat di Miqat.

Kita disunatkan melafazkan Niat haji dan umrah dengan kuat, Labbaika Umratan wa Hajjan. Imam Asy-Syafi’i rhm berkata, ungkapan lafaz itu cuma sunat akan tetapi untuk solat perlu dilafazkan.

Lafaz yang dimaksudkan dengan solat bukan lafaz niat tetapi bertakbiratul Ihram. Apa yang di fahami oleh Imam Abu Abdillah al Zubairi adalah Imam Asy-Syafi’iy mewajibkan lafaz niat ketika solat.

Akan tetapi kesilapan Imam az Zubairi telah berkembang menjadi suatu fenomena talafudz dan ushalli di nusantara. Fenomena ini terjadi kerana tidak sampainya kalam Imam an-Nawawi rhm kepada umat nusantara.

Maka, yang sahih Nabi saw tidak memulakan solat dengan lafaz niat solat.  Dalil hadith:

Dari ‘Aisyah Radhiallahu’anha berkata:

كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يستفتح الصَّلاة بالتّكبير

Terjemahan:
“Adapun Rasulullah saw memulai salatnya dengan takbir”
(HR. Muslim, no.498)

Menurut pendapat Imam Asy-Syafi’i rhm, bil Nutq adalah takbir bukan ushalli.

Hukum:
Talafudz niat adalah bid’ah kerana menyalahi sifat solat Nabi saw dan merupakan kesilapan dalam memahami matan kenyataan Imam Asy-Syafi’iy rhm. Inilah kesilapan Imam Abu Abdillah az Zubairi rhm dari Basrah.

 

Komen dan Soalan