Utama Bilik (49) Tanda-tanda Kiamat 31.10.Hadith-hadith seputar al-Mahdi-HADITH 6

31.10.Hadith-hadith seputar al-Mahdi-HADITH 6

251
0
Iklan

HADITH 6

Hadith Abu Sa’id al-Khudry ra dari Nabi saw:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه>
رواه أبو نعيم في كتاب المهدي وذكره المناوي في فيض القدير(6/17)بسنده صحيح

Terj:”Orang yang menjadi imam bagi ‘Isa bin Maryam di dalam solatnya adalah dari golongan kami”

(HR Abu Nu’aim dalam Akhbaarul Mahdi sebagaimana dikatakan oleh as-Suyuti di dalam al-Haawi (II/64) dan beliau memberikan lambang dengan dha’if, begitu juga al-Munawi dalam Faidhul Qadiir (VI/17) dengan sanad yang sahih, Al-Albani berkata, “Sahih”. Lihat Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir (V/219, no. 5796). ‘Abdul ‘Alim berkata dalam risalahnya (al-ahaadith al-waaridah fil mahdi, King Saud University, Riyadh), “Sanadnya hasan dengan beberapa penguat” (hal. 241))

Fiqh hadith:

Kata al-Areefi

لمقصود هنا :أن المهدي يصلي بالناس إماما ويكون من ضمن المأمومين عيسى بن مريم

Imam Mahdi menjadi pemimpin manusia pada masa itu dan dia juga menjadi Imam solat berjamaah dan antara makmum beliau ialah Isa putra Maryam.

Syarah:

Maka petanda kita hendak kenali al-Mahdi yang original ialah bila Jesus sanggup solat di belakangnya. Sebab Jesus atau Isa ini mendapat wahyu dan jika dia solat di belakang seseorang, maka itulah pemimpin yang hebat dan tepat dengan status al-Mahdi yang disahkan oleh Jesus.

Komen dan Soalan