Utama Bilik (49) Tanda-tanda Kiamat TTK 131.9 Seputar Kemunculan al-Mahdi (Bahagian 2)

TTK 131.9 Seputar Kemunculan al-Mahdi (Bahagian 2)

213
0
Iklan

131.9 Seputar Kemunculan al-Mahdi, Bai’ah, Lokasi dan Bila

Koleksi hadith-hadith yang ada kaitan dengan kemunculan al-Mahdi di Hijaz

 

1. Hadith Aisyah Ummul Mukminin ra:
عبث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في منامِه . فقلنا : يا رسولَ اللهِ ! صنعتَ شيئًا في منامك لم تكن تفعلْه . فقال ” العجبُ إنَّ ناسًا من أمتي يؤمُّون بالبيتِ برجلٍ من قريشٍ . قد لجأ بالبيتِ . حتى إذا كانوا بالبيداءِ خُسف بهم ” فقلنا : يا رسولَ اللهِ ! إنَّ الطريقَ قد يجمعُ الناسَ . قال ” نعم . فيهم المستبصرُ والمجبورُ وابنُ السبيلِ . يهلكون مهلكًا واحدًا . ويصدرون مصادرَ شتى . يبعثهم اللهُ على نيَّاتهم ” .
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2884
Terj:” Aisyah nampak Nabi banyak bergerak dalam tidurnya, lalu bertanya kenapa, Nabi menjawab, ajaib sekali, ada satu pasukan dari ummatku yang datang ke Kaabah kerana ingin menangkap seorang lelaki dari bangsa Quraish yang berlindung di dalamnya, ketika pasukan itu sampai di Baidha’ Maka Allah tenggelamkan mereka.” Mengenai mereka yang menyertai pasukan itu secara dipaksa, atau yang kebetulan berada di situ yang turut terkorban, Nabi berkata, mereka akan dibenamkan juga, tapi Allah akan bangkitkan berdasarkan niat-niat mereka.”
(HR Muslim no 2884)

 

 

2. Hadith Ummu Salamah, Ummul Mukminin ra:
يعوذُ عائذٌ بالبيتِ فيبعثُ إليهِ بَعثٌ . فإذا كانوا ببيداءَ مِنَ الأرضِ خُسِفَ بِهمْ فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ! فكيفَ بمَنْ كان كارهًا ؟ قال : يُخسفُ بهِ معهُمْ . ولكنَّهُ يُبعثُ يومَ القيامةِ على نيتِهِ . وفي روايةٍ : بهذا الإسنادِ ، وفي حديثِهِ : قال فلقيتُ أبا جعفرٍ فقلتُ : إنَّها إنَّما قالتْ : ببيداءَ مِنَ الأرضِ . فقال أبو جعفرٍ : كلاَّ . واللهِ ! إنَّها لبيداءُ المدينةِ .
الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2882
Terj:Dari Ubaidillah bin al-Qabthiyyah,” aku bersama Harith bin Abi Rabi’ah dan Abdullah bin Sofwan masuk menemui Ummu Salamah bertanyakan hadith pasukan yang dibinasakan (di Baidha’),maka Ummul Mukminin menjelaskan, ” ada lelaki yang berlindung di Baitullah (Masjidil Haram) kemudian satu pasukan tentera di kirim untuk menangkapnya. Ketika mereka sampai di Baidha’, mereka ditelan oleh bumi (tanah jerlus), lantas aku bertanya Nabi saw, “bagaimana nasib orang yang tidak senang dengan perbuatan pasukan tentera (yang berada di kawasan itu)?
Nabi saw bersabda,” mereka akan turut terbenam bersama tentera tersebut, akan tetapi mereka akan dibangkitkan di akhirat kelak bersama niat-niat mereka.”
Melalui jalur periwayatan yang lain, Abu Jaafar meriwayatkan dari Ummu Salamah bahawa Baidha’ itu adalah suatu tanah kosong di antara Madinah dan Mekkah (dinamakan (Dzul Hulaifah). “
(HR Muslim 2882)

 

 

3. Hadith Hafshah Ummul Mukminin ra:
لَيَؤُمَّنَّ هذا البيتَ جيشٌ يَغزونَهُ . حتى إذا كانوا ببيداءَ مِنَ الأرضِ ، يُخسَفُ بأوسطِهِمْ . ويُنادي أولُهُمْ آخرَهُمْ . ثمَّ يُخسَفُ بِهمْ . فلا يَبقى إلا الشريدُ الذي يُخبرُ عنهُمْ .
الراوي : حفصة بنت عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2883
Terj: “Sungguh akan ada tentera yang menyerang Baitullah hingga mereka sampai kepada Baidha’ (suatu tanah lapang di luar Madinah) ,barisan tengah tentera itu dibenamkan ke dalam bumi hingga barisan depan menyeru barisan belakang, akhirnya semua di benamkan tidak akan tersisa kecuali segelintir yang selamat yang menceritakan kejadian ini.”
(HR Muslim no 2883)

 

 

4. Hadith Aisyah Ummul Mukminin ra:
سيعوذُ بهذا البيتِ – يعني الكعبةَ – قومٌ ليسَتْ لهمْ مَنعةٌ ولا عددٌ ولا عٌدةٌ . يُبعثُ إليهمْ جيشٌ . حتى إذا كانوا ببيداءَ مِنَ الأرضِ خُسِفَ بِهِمْ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2883
Terj: “Akan ada suatu kaum yang berlindung di Baitullah kelak, mereka tidak memiliki pelindung, bilangan anggota dan persenjataan. Satu pasukan tentera di utus untuk menghancurkan mereka, bila tiba di Baidha’, mereka di telan bumi (pasir jerlus).
(HR Muslim no 2883)

 

 

5. Hadith Ummu Salamah, Ummul Mukminin ra:
ينَا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُضطجعًا في بيتي إذِ احْتَفَزَ جالسًا وهو يَسْتَرْجِعُ قُلْتُ بأَبِي أنتَ وأُمِّي مَا شأْنُكَ تَسْتَرْجِعُ قال لجيشٍ مِنْ أمتي يَجيئونَ من قِبَلِ الشامِ يَؤُمُّونَ البيتَ لِرَجُلٍ يمنعهم اللهُ منه حتى إذا كانوا بالبيداءَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ خُسِفَ بِهم ومَصَادِرُهُمْ شَتَّى
الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم: 7/319 | خلاصة حكم المحدث : فيه علي بن زيد وهو حسن الحديث وفيه ضعف
Terj:Rasulullah sedang berbaring di rumahku, tiba-tiba baginda bingkas dalam keadaan terkejut lantas mengucap kalimah istirja’ (Inna lillahi wa inna ilaihi raaji’uun). Saya menyapa dengan cemas, “demi ayah dan ibuku, apa yang terjadi sehingga kamu sampai beristirja’? Beliau bersabda,” ada satu pasukan tentera dari Syam (Syria) hendak menyerang Kaabah untuk menangkap seorang lelaki, namun Allah menghalang mereka di suatu tanah lapang di Dzul Hulaifah, di mana mereka dibenam ke dalam pasir.”
(HR Ahmad, no 26746, komen al-Haithami, Majma’, 7:319, hadith hasan walaupun terdapat perawi dhaif, Ali bin Zayd)

 

 

6. Hadith Ummu Salamah, Ummul Mukminin ra:
يكونُ اختلافٌ عندَ موتِ خليفةٍ فيخرجُ رجلٌ من أهلِ المدينةِ هاربًا إلى مكةَ فيأتيه ناسٌ من أهلِ مكةَ فيُخرِجونه وهو كارهٌ فيُبايعونه بينَ الركنِ والمقامِ ويُبعثُ إليه بعثٌ من الشامِ فيُخسفُ بهم بالبيداءِ بينَ مكةَ والمدينةِ فإذا رأى الناسُ ذلك أتاه أبدالُ الشامِ وعصائبُ أهلِ العراقِ فيُبايعونَه ثم ينشأُ رجلٌ من قريشٍ أخوالُه كلبٌ فيبعَثُ إليهم بعثًا فيظهرون عليهم وذلك بعثُ كلبٍ ويعملُ في الناسِ بسنةِ نبيِّهم ويُلقِي الإسلامُ بِجرانِه في الأرضِ فيلبثُ سبعَ سنينَ ثم يتَوفَّى ويُصلِّي عليه المسلمون
الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية | المحدث : ابن القيم | المصدر : المنار المنيف
الصفحة أو الرقم: 110 | خلاصة حكم المحدث : حسن
Terj:“Akan berlaku perselisihan ketika matinya seorang khalifah, ketika itu akan keluarlah seorang penduduk Madinah lari ke Makkah lalu ia didatangi oleh penduduk Makkah. Mereka mengeluarkannya sedangkan beliau tidak menyukainya beliau pun dibai’ah di antara Al-Rukun dan Al-Maqam, lalu digerakkan kepadanya pasukan tentera daripada Syam. Tentera itu ditelan oleh bumi (Al-Baidaa’) di satu kawasan padang pasir antara Makkah dan Madinah. Bila perkara itu dilihat oleh orang maka ia didatangi oleh Abdal Al-Syam dan beberapa kumpulan dari Iraq untuk berbai’ah dengannya di antara Al-Rukun dan Al-Maqam. Kemudian muncul seorang pemuda daripada Quraisy. Bapa saudara sebelah ibunya daripada qabilah Kalb yang akan menghantar tentera untuk menentang orang itu (Al Mahdi) tetapi tenteranya (Al Mahdi) dapat mengalahkan mereka. Kerugian bagi orang yang tidak menyaksikan harta ghanimah qabilah Kalb. Dia (Al Mahdi) akan membahagikan harta ghanimah itu dan beramal mengikut sunnah Nabi mereka di kalangan manusia. Ketika itu Islam tersebar dengan luas. Dia akan memerintah selama tujuh tahun kemudian wafat dan jenazahnya disolati oleh orang-orang Islam”
(HR Abu Daud, no 4366 (dia tidak komen) dan Ahmad, no 26745 dan al Hakim dia mensahihkannya. Dinilai sahih oleh Ibn Hibban Hasan oleh Ibn Qayyim dan al-Haithami. Dhaif di sisi Mutaqaddimin).

Komen dan Soalan