Utama Bilik (49) Tanda-tanda Kiamat Tanda-Tanda Kiamat 131.9 : Seputar Kemunculan al-Mahdi

Tanda-Tanda Kiamat 131.9 : Seputar Kemunculan al-Mahdi

336
0
Iklan

Hadith Tsauban

حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف، قالا: ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): “يقتتل عند كنزكم ثلاثة. كلهم ابن خليفة. ثم لا يصير إلى واحد منهم. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق ًفيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم” لا أحفظه ًثم ذكر شيئا . فقال “فإذا رأيتموه . فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله، المهدي” سنن ابن ماجة:ج 1 ص 1367. المستدرك للحاكم: ج 4 ص 424
Dari jalur Muhammad bin Yahya dan Ahmad bin Yusuf, dari Abdul Razaq, dari Sufyan ats-Tsauri, dari Khalid Al-Hidza` dari Abi Qilabah dari Tsauban, katanya:
Rasulullah saw bersabda: “Pertempuran berlaku di tempat harta simpanan kalian antara tiga pihak kesemua mereka anak-anak Khalifah, maka tidak berlaku kepada seseorang dari mereka, kemudian muncul panji-panji hitam datang dari arah timur. Dan terjadi peperangan yang belum pernah berlaku pada suatu kaum dan kemudian menyebut sesuatu yang tidak aku ingat, lalu baginda bersabda: Jika kamu melihatnya maka berbai’ahlah padanya walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji, kerana dia adalah Khalifah Allah Al- Mahdi..”
(HR Ibn Majah dan al-Haakim)
Tahqiq:
قال ابن كثير في( النهابة ص 26)تفرد به ابن ماجه وهذا إسناد قوي صحيح ا.ه وقال البوصري في( زوائد1442 )هذا إسناده صحيح رجاله ثقات ورواه الحاكم في( المستدرك 4/463/4880 )وقال صحيح على شرط الشيخين
Kata Ibn Katsir (Nihayah), bersendirian Ibn Majah dan sanad Ibn Majah kuat lagi sahih. Kata al-Busyiri dalam zawaid, sanad ini sahih, perawinya dipercayai dan diriwayatkan juga oleh al-Haakim katanya, sahih atas syarat syaikhain, dipersetujui az Zahabi. Komentar al-Albani, dhaif tapi maksudnya sahih tanpa tambahan (فإنه خليفة الله، المهدي), tambahan ini batil. Silsilah al-dhaifah no 85.
Hadith ini dhaif di sisi mutaqaddimin seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, sahih di sisi Mutaakhirin, antaranya Dr Bastawi, tesis MA di Universiti Malik Abdul Aziz Makkah, (Dr. ‘Abd al-‘Alim ‘Abd al-‘Azim al-Bastawi, al-Mahdi al-Muntazar fi Dhaw-i al-Ahadith wa al-Athar al-Sahihah wa Aqwal al-‘Ulama wa Ara al-Firaq al-Mukhtalifah, tesis tahun 1978 (Beirut: Dar Ibn Hazm; , 1420 H), ms. 192
Kosa kata hadith:
“Semuanya anak khalifah” (كلهم ابن خليفة)
Keluarnya Mahdi bila berlaku perang saudara tiga penjuru merebut jawatan khalifah. Khalifah ni boleh saja difahami dengan emir, king atau raja yang popular di tanah arab. 3 putera khalifah ini bermaksud ketiga ayah mereka adalah khalifah atau emir atau raja di tanah arab. Ketiga-tiga anak khalifah itu terbunuh dan ketika itulah munculnya al-Mahdi, demikian kata Dr al-Areefii.
Pertempuran berlaku di tempat perbendaharaan kamu (عند كنزكم ) Kata Dr al-Areefi ada tiga maksud perbendaharaan umat Islam, Kaabah, khalifah umat Islam seluruhnya atau commonwealth Islam, dan Iraq (Lembah Sungai Furat) Ibn Katsir dalam al-Nihayah memilih Kaabah sebagai maksud perbendaharaan umat Islam yang sering direbutkan. Manakala Dr Ahmad al-Mubayyat dalam kitabnya al-Mawsuu’ah fi al Fitan.
Kata Ibn katsir, al-Mahdi muncul dari Sardab di Farsi yang dibawa oleh syiah, akan disokong oleh tentera dari Timur yakni Farsi, adalah suatu agenda kaum Rafidhah sahaja.

 

Isu yang tidak dapat dipastikan dengan mutlak ialah:
1. Siapakah tiga anak khalifah atau emir yang berperang saudara di akhir zaman?
2. Dari manakah al-Mahdi muncul di Hijaz atau di Timur Hijaz.
3. Misteri panji-panji hitam yang dipakai oleh al-Mahdi

Komen dan Soalan