Utama Bilik (49) Tanda-tanda Kiamat TKK131/131 : Golongan yang ragu dengan al-Mahdi.

TKK131/131 : Golongan yang ragu dengan al-Mahdi.

121
0
Iklan

 

Bahagian 4 Golongan yang ragu dengan al-Mahdi.

4.1(b) Syubhat Ibn Khaldun


Bagaimana kita hendak menjawab Ibn Khaldun yang menolak hadith al-Mahdi kerana di sana ada kekeliruan?

Ibn Khaldun tidak mendustakan semua hadith. Beliau menyatakan ada sedikit hadith, tetapi ia tidak terlepas dari kecacatan dan ia disahihkan oleh puak syiah yang ada kepentingan tertentu. Kebanyakan ulamak terkemudian yang menolak kisah al-Mahdi sebenarnya terpengaruh dengan Ibn Khaldun kerana kemasyhuran beliau dan kitabnya Muqaddimah.

 

Radd atas pemikiran Ibn Khaldun

1. Ibn Khaldun adalah sejarawan dan ahli sosiologis, beliau sememangnya pakar dalam bidangnya. Namun, dalam bidang hadith, beliau bukan hujah untuk mengkritik Hadith Nawabi.

Ilmu hadith ini kita kena ambil rujukan dari muhaddith-muhaddith yang handal serta faqih seperti Imam Abu Daud, Imam al-Tirmidzi, al-Haakim, Ibnu Hajar Asqolani, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, al-Syawkani, al-Syun’ani, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, al-Qurthubi, al-Albani, al-Arnaout, Ahmad Syakir, dan lain-lain lagi.

Kesemua mereka menetapkan kesahihah hadith-hadith seputar Mahdi dengan status hasan sahih dan mutawatir.

 

2. Berkata Syaikh Abbdul Muhsin al-Ibaad, Madinah, KSA (rujukan dari kitab akidah ahli sunnah wal athar fil mahdi al-muntadza, mukasurat 105):

” Jika yang meragui isu al-Mahdi adalah ahli hadith, maka hilanglah status muhaddithnya. Maka jikalau pengingkarannya datang dari yang bukan ahli atau pakar hadith, hendaklah diabaikan sahaja.”

Komen dan Soalan