Utama Bilik (64) Syamail Muhammadiyyah Panelis UiTO – Ustaz Mohd ‘Adlan bin Mohd Shariffudin

Panelis UiTO – Ustaz Mohd ‘Adlan bin Mohd Shariffudin

610
0
ustaz Adou
Iklan

Nama Penuh :

Mohd ‘Adlan bin Mohd Shariffudin

Nama Pena:

Ustaz Adouline Lacharouphe

Pendidikan:

Universiti Malaya (2005 – Ijazah Sains (Kimia)

Universiti Malaysia Sabah (2006 – Diploma Pendidikan (Kimia),

Diploma Pascasiswazah (Pendidikan Islam)

Mempelajari Bahasa Perancis, Itali, Portugis, ‘Arab, Jepun, Inggeris dan Melayu

Profesion :

Guru Bahasa Jepun di SMK Tengku Intan Zaharah, Dungun, Terengganu

Mendengar dan mengambil riwayat daripada:

Asy-Syaykh Muhammad Asy-Syuja` Abadiy

(Musnad Ahmad, Alfiyah As-Suyutiy, Alfiyah Al-`Iraqiy, Muwatta’ Malik biriwayati Asy-Syaybaniy)

Asy-Syaykh Muhammad `Awadh Al-Manqusy

(Muwatta’ Malik, Sunan Ibnu Majah, Sahih Muslim, Sulasiyat Al-Bukhariy, Al-Arba`in lil-Imam An-Nawawiy, Syama’il Al-Muhammadiyyah, Al-Awa’il As-Sunbuliyyah, Manzumah Al-Bayquniy, Gharami Sahih)

Asy-Syaykh Muhammad Samir Mamduh An-Nas Ad-Dimasyqiy

(Sunan At-Tirmiziy, Sahih Muslim)

Asy-Syaykh Al-Muhaddis Ad-Duktur `Abdu Llah bin Salih bin Muhammad Al-`Ubayd

(Al-Arba`in lil-Imam An-Nawawiy)

Asy-Syaykh Mahir Yasin Al-Fahl

(Sahih Al-Bukhariy)

Asy-Syaykh Al-Ustaz Ad-Duktur Mustafa Abu Sulayman An-Nadwiy

(Al-Azkar An-Nawawiy)

Asy-Syaykh Ad-Duktur Yusri bin Rusydi bin As-Sayyid bin Jabr Al-Hasaniy

(Mukhtasar Abi Jamrah)

Asy-Syaykh Ad-Duktur Sa`id bin Muhammad Al-Kamaliy

(Al-Arba`in lil-Imam An-Nawawiy)

Asy-Syaykh Al-Ustaz Ad-Duktur Mustafa Dib Al-Bugha

(Matan Al-Waraqat)

Asy-Syaykh `Abdu l-Hadi bin Muhammad Al-Kharsah

(Al-Fiqhu l-Akbar, Al-`Aqidah At-Tahawiyyah)

Komen dan Soalan