Utama Bilik (22) Hadith Al-Sakandary Tarjamah Diri Dr Fathi Al-Sakandary

Tarjamah Diri Dr Fathi Al-Sakandary

734
0
Iklan

Tarjamah diri

 

Nama:

Dr. Abu Ismaeel Muhammad Fathi Ali al-Malizy thumma al-Sakandary

Pendidikan:

  1. MBBCh, Alexandria, Egypt
  2. Ma’had ‘Ali li Quran, Wizarah al-Awqaf, (Ansarus Sunnah), Alexandria, Egypt
  3. Ma’had ‘AzizBillah, Cairo, Egypt
  4. Ma’had Furqan, Alexandria, Egypt

Pekerjaaan:

Doktor perubatan, berdaftar di bawah Majlis Perubatan Malaysia (MPM, MMC)

 

Guru-guru dalam ilmu hadith, usul hadith serta ijazah hadith:

Syaikh al-Muhaddith al-Musnid Abu Muhammad Ahmad Shihatah al-Alfy al-Sakandary (Iskandariah, Mesir)

(Guru yang paling banyak di dampingi dalam hadith, mengikuti kelas-kelas, daurah serta majlis sama’ beliau di masjid Imam al-Bukhari, ‘Asafirah, Iskandariah juga di Markaz Thaqafah al-Islamiy, al-‘Agamy, Iskandariah. Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Jami’ al-Tirmizi, Sahih al-Bukhari, Musnad Ahmad, Alfiyyah al-Iraqi, dan lain-lain)

Syaikh al-Muhaddith Abu Muadz Thariq Iwadullah (Qaherah, Mesir)

(Mengikuti kelas hadith beliau di masjid ‘Aziz Billah, Qaherah. Serta daurah khusus selok-belok serta teknik mentahqiq hadith di Ma’had Dr. Jamil Ghazi, banyak menela’ah kitab-kitab beliau seperti Syarah Lughatul Muhaddith, Syarah Nuzhat al-Nazor, Syarah Ulum al-Hadith dan sebagainya)

Syaikh Mustafa al-‘Adawi (Qaherah/Mansoura, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau di Qaherah, dan bertanya soalan-soalan secara terus kepada beliau)

Syaikh Abu Ishaq al-Huweini (Qaherah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau di Mesir)

Syaikh al-Muhaddith ‘Abdul ‘Aziz Marzuq at-Tharifi (Arab Saudi)

(Mengikuti kelas-kelas beliau ketika beliau berada di Mesir, antaranya kelas khas Dhawabit Ulum Hadith serta lain-lain di Masjid Bilal bin Rabah, Qaherah, juga kelas beliau di Masjid Imam al-Bukhari, Tanta, biasa bertanya soalan-soalan kepada beliau berkait hadith dan menela’ah kitab-kitab beliau)

Syaikh al-Muhaddith Ahmad Zakariya (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas hadith beliau di Ma’had al-Furqan, Mustafa Kamil, Iskandariah)

Syaikh al-Muhaddith Dr. Hatem Syarif al-Awni (Arab Saudi)

(Mengikuti serta mengkhatamkan kelas Syarah al-Mugizoh al-Zahabi bersama beliau secara online, serta biasa bertanyakan soalan-soalan hadith kepada beliau menerusi e-mail, serta banyak menela’ah kitab-kitab beliau)

Syaikh al-Muhaddith Abul Harith Dr. Maher al-Fahl (Iraq)

(Memperoleh ijazah-ijazah dari beliau seperti Al-Sahihain, Sunan Arba’ah, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad, Tafsir Ibn Jarir al-Tabari, al-Qur’an, dan lain-lain, serta biasa bertanyakan soalan-soalan hadith kepada beliau menerusi e-mail, serta banyak menela’ah kitab-kitab beliau terutamanya kitab al-Jami’ Fi al-‘Ilal wa al-Fawaid)

Syaikh Dr. Muhammad Ismail al-Muqaddam (Iskandariah, Mesir)

(Menghadiri sama’ serta memperoleh ijazah kitab Syamail Al-Nabi karya Imam al-Tirmizi dari beliau, serta mengikuti kelas-kelas beliau di masjid Hatem,Samouha, Iskandariah serta masjid al-Fath, Mustafa Kamil, Iskandariah)

Syaikh al-Muhaddith Abu Hasf al-Musnady Muhammad Kamil al-Athary (Qaherah, Mesir)

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

Syaikh al-Muhaddith Abi Ahmad Hasan Mustafa al-Warraqi al-Misri (Qaherah, Mesir)

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

Syaikh al-Muhaddith Abi Ya’qub ‘Abdul ‘Aathi Muhyi Ahmad al-Syarqawi (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti daurah selok-belok mentahqiq manuskrip kitab-kitab turath di masjid al-Fath, Iskandariah, serta memperoleh ijazah dari beliau)

Syaikh al-Musnid ‘Abdulrahman ‘Allawi al-Habasyi

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

Syaikh al-Musnid Hafez ThanaAllah al-Zahidi

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, serta lain-lain)

Syaikh al-Musnid al-Syuja’ Abadi (Pakistan)

(Mengikuti kelas beliau secara online menerusi Ghurfah Ibn Solah, serta mempunyai ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah dan lainnya)

Syaikh al-Muhaddith Abu Ishaq Sa’d al-Deen Muhammad Kamil Raziqihi Husein (Arab Saudi)

(Memperoleh ijazah khusus semia kitab-kitab serta riwayat-riwayat Imam al-Suyuthi dari beliau)

Syaikh al-Musnid Muhammad al-Saed Bayomi Zaghloul (Albania, Mesir, Madinah)

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

Syaikh al-Musnid Yusof al-‘Atoum (Jordan)

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

Syaikh al-Musnid Abul Hajjaj Yusuf ‘Allawi (Jordan)

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

Syaikh al-Muhaddith al-Musnid Abu ‘Abdurrahman Muhammad Rafiq al-Thahir (Pakistan)

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

Syaikh al-Musnid Muhammad Soleh al-Rifae (Dimashq)

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

Syaikh al-Musnid ‘Abdullah bin ‘Arif al-Tamimi al-Iraqi (Iraq)

(Memperoleh ijazah kitab Arba’in al-Nawawi dari beliau)

Syaikh al-Muhaddith ‘Emad al-Janabi (Iraq)

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

Syaikh al-Musnid ‘Abdullah Soleh al-‘Ubaid (Arab Saudi)

(Mengikuti kelas-kelas beliau di ketika beliau melawat Mesir, mengkhatamkan beberapa kitab dengan beliau serta menerima ijazah hadith dari beliau, termasuk ijazah khas kitab-kitab Syaikhul Islam Muhammad Abdul Wahhab)

 

Guru dalam ilmu fiqh, usul fiqh, dan ijazah fiqh:

Syaikh Dr. Abdel Azeem Badawi (Iskandariah, Mesir)

(Mempelajari fiqh bersama beliau di Markaz Thaqafah al-Islamiy, serta mendapat ijazah fiqh kitab al-Wajiz Fi Fiqh al-Sunnah dari beliau)

Syaikh Dr. Muhammad Ismail al-Muqaddam (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh di masjid al-Fath, Mustafa Kamil, Iskandariah)

Syaikh Dr. Yaser Borhamy (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh di masjid al-Taqwa, Sidi Bisyr, Iskandariah)

Syaikh Nader Bakkar (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh di masjid Syaikhul Islam Ibn Taimiah, Moaskar/camp caesar, Iskandariah)

Syaikh Dr. ‘Alaa Qasim (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh di Ma’had al-Furqan, Mustafa Kamil, Iskandariah)

Syaikh Dr. Muhammad Mustafa Abdul Majid (Islandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas syarah Fiqh Muyassar bersama beliau di masjid al-Fath, Mustafa Kamil, Iskandariah)

Syaikh Ahmad al-Sayyid (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas usul fiqh beliau di masjid al-Fath, Mustafa Kamil, Iskandariah)

Syaikh Dr. Mohd Asri Zainul Abidin (Malaysia)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh sekitar Selangor, Malaysia)

Syaikh Dr. Maszlee Malik (Malaysia)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh dan usul fiqh di Malaysia, juga pernah mengikuti usrah di bawah beliau sebagai naqib)

Syaikh Fikri Alamghiri (Malaysia)

(Pernah mengikuti kelas syarah kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq oleh beliau)

Syaikh al-Thayyar Hafiz Firdaus Abdullah (Malaysia)

(Biasa mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh, serta banyak menela’ah kitab-kitab karangan beliau)

Syaikh Hussein Yee (Malaysia)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh di Malaysia)

 

Guru-guru dalam ilmu aqidah dan manhaj:

Syaikh Dr. Muhammad Ismail al-Muqaddam (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam aqidah di masjid Hatem, Samouha, Iskandariah)

Syaikh Dr. Yaser Borhamy (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam aqidah di masjid al-Taqwa, Sidi Bisyr, Iskandariah, juga syarah kitab Minnatur Rahman di masjid al-Fath, Mustafa Kamil, Iskandariah)

Syaikh Muhammad al-Qadhi (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam aqidah di Ma’had al-Furqan, Iskandariah, Mesir)

Syaikh Redha Thabit (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas beliau dalam aqidah (qadaya iman wal kufr) di masjid al-Fath, Mustafa Kamil, Iskandariah)

Syaikh Hesyam al-Asyqar (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas beliau dalam qadaya fikriyah di Ma’had al-Furqan, Islandariah)

Syaikh Ir. Abdel Moneim al-Shahat (Islandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas beliau berkisar ‘Amal Jamaie di masjid al-Fath, Iskandariah, Mesir)

 

Guru-guru dalam ilmu sirah:

Syaikh Dr. Ahmed Farid (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti serta mengkhatamkan syarah kitab Waqafat Tarbawiyah Ma’a Sirah Nabawiyah karangan beliau di masjid al-Fath, Mustafa Kamil, Iskandariah)

Syaikh al-‘Arabi al-Sa’adani (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas beliau dalam sirah di Ma’had al-Furqan, Islandariah)

 

Guru-guru dalam tajwid al-Qur’an dan tafsir al-Qur’an:

Syaikh Dr. Yaser Abdel Qawi (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas beliau dalam tafsir syarah kitab Asyar al-Tafasir karya Imam al-Jazairi, di Ma’had al-Furqan, Islandariah)

Syaikh ‘Abdul Nizham Husein (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas beliau dalam tajwid al-Qur’an di Ma’had al-Furqan, Islandariah)

 

Untuk membaca kajian-kajian dan tulisan-tulisan Dr Fathi, boleh masuk ke laman blog beliau, www.ansarul-hadis.blogspot.my

Komen dan Soalan