Utama Bilik (28) Bidaah Nusantara SYIAH: Darah Raja Parsi VS Darah Daging Rasulullah

SYIAH: Darah Raja Parsi VS Darah Daging Rasulullah

800
0
Iklan

[INFO SYIAH 1438H]

Kenapa Syiah mengagungkan Husain bin Ali bin Abi Talib hingga ke tahap menyembahnya tetapi tidak kepada anak-anak lelaki Ali bin Abi Talib yang lain?
Adakah anda tahu HAKIKAT mengenai perkara ini?

Sedangkan anak-anak lelaki Ali bin Abi Talib ialah:
1- al-Hasan bin Ali bin Abi Talib
2- al-Husain bin Ali bin Abi Talib
3- al-Muhsin bin Ali bin Abi Talib
4- al-Abbas bin Ali bin Abi Talib
5- Hilal bin Ali bin Abi Talib
6- Abdullah bin Ali bin Abi Talib
7- Jaafar bin Ali bin Abi Talib
8- Uthman bin Ali bin Abi Talib
9- Ubaidullah bin Ali bin Abi Talib
10- Abu Bakar bin Ali bin Abi Talib
11- Umar bin Ali bin Abi Talib

Adakah anda pernah melihat bendera Syiah bertuliskan Ya Hasan! Ya Muhsin! Ya Abbas! sudah pasti tidak…
Kenapa mereka tidak mengangkat Hasan abang kepada Husain dari ibu yang sama iaitu Fatimah al-Zahra dan ayahnya adalah Ali bin Abi Talib dan kedua mereka juga adalah ahli Bait?

Adakah anda tahu bahawa kesemua Imam 12 di sisi Syiah Rafidhah ini adalah dari keturunan Husain sahaja, bukan dari keturunan Hasan…

PUNCANYA:
Husain telah mengahwini anak perempuan kepada Kisra Parsi iaitu Yazdujird (Yazdegerd III) bernama Syahiznah (Syaharbanu) selepas keruntuhan kerajaan Parsi. Syaharbanu ini telah dihadiahkan oleh Umar bin al-Khattab kepada Husain bin Ali dan dari sebab inilah kaum Syiah mengagungkan Husain dan para imam dari keturunan Parsi sahaja dan bukannya sebagaimana yang mereka dakwa mencintai ahli Bait Nabi s.a.w.

HAKIKATNYA
Kaum Syiah ini hanya mencintai ahli Bait Kisra Parsi yang merupakan datuk kepada 12 imam tersebut dan bukannya datuk Husain bin Ali iaitu Rasulullah s.a.w.
Imam Ibn Katsir menyatakan dalam kitab al-Bidayah wa al-Nihayah mengenai peristiwa tahun 61 hijrah: “Berkata Ibn Khalikan: “(Syahrabanu) Umm Salamah binti Yazdujird merupakan (dari keturunan) kisra Parsi yang terakhir. al-Zamakhsyari pula menceritakan dalam Rabi’ al-Abrar bahawa Yazdujird ini memiliki 3 orang puteri yang ditawan pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khattab, salah seorangnya dikahwini oleh Abdullah bin Umar dan melahirkan Salim, seorang lagi dikahwini oleh Muhammad bin Abu Bakar dan melahirkan al-Qasim dan yang terakhir dikahwini oleh Husain bin Ali dan ia melahirkan Ali Zainal Abidin…”

Menurut al-Mas’udi pula, Yazdujird mempunyai dua orang putera dan tiga orang puteri yang bernama Adrag, Shahar Banu dan Mardawand.
Syiah kesemuanya beranggapan bahawa para imam 12 mereka ini perlu diagungkan hingga ke tahap maksum dan suci daripada sebarang dosa disebabkan mereka dari keturunan yang berdarah Kisra Parsi.
Jadi ketahuilah bahawa Syiah ini mensyryikkan Allah, menuduh Nabi Muhammad s.a.w dengan fitnah terhadap Aisyah sebagai wanita jahat, menyelewengkan al-Quran, mentakfirkan para sahabat, mengkhianati kaum muslimin, membantu musuh-musuh Islam dalam menjahanamkan Islam.

Jika anda beranggapan Syiah itu muslim, maka apa yang mereka sumbangkan untuk Islam?
-Sumber-
Om Tameem. Dr. Azza Mohamed.

-Alih bahasa –
Fikri Alamghiri….
10 Muharram 1438H

Komen dan Soalan