Utama Bilik (08) Riyadhus Solihin Anjuran Menyambut Baik Setiap Pemberian Jiran

Anjuran Menyambut Baik Setiap Pemberian Jiran

175
0
Iklan

Panel: Cikgu Rahim

124. Kelapan:  Dari Abu Hurairah r.a. katanya:  Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Hai kaum muslimat – wanita Islam, janganlah seseorang tetangga itu menghinakan tetangganya, sekalipun yang diberikan oleh tetangganya itu hanya berupa kaki kambing.” (Muttafaq ‘alaih)

Imam al-Jauhari berkata: Al-Firsin, ertinya kaki binatang umumnya dipergunakan untuk kaki unta, sebagaimana halnya lafaz At-Hafir dipergunakan untuk menerangkan kaki ternak yang lain-lain. Tetapi adakalanya Al-Firsin itu digunakan sebagai kata isti’arah (pinjaman) untuk menerangkan kaki kambing.

Keterangan:

Hadis ke-124 itu mengandungi dua macam pengertian iaitu:

Pertama: Orang yang diberi jangan sekali-kali menghinakan tetangganya   yang   memberikan   sesuatu   kepadanya,   sekalipun berupa kaki kambing. Huraian inilah yang kami cantumkan di atas dan sesuai pula dengan penafsiran yang dapat kita periksa dalam kitab Dalilul Falihin syarah Riyadhus Shalihin, yang dikarang oleh Syekh ‘Alan ash-Shiddiqi asy-Syafi’i al-Makki yang wafat pada tahun 1057 Hijriyah-Rahimahullahu Ta’ala rahmatan wasi’ah – yakni dalam jilid kedua halaman 128, diterbitkan oleh “Darul Kitabil ‘Arabi”, Beirut Lebanon.

Jadi yang diberi hendaknya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemberinya, meskipun apa yang diberikan itu baginya tidak bererti.

Sebabnya orang yang diberi itu dilarang menghinakan pemberian orang lain, sekalipun sedikit nilainya, kerana pada umumnya orang yang enggan berterima kasih pada pemberian sedikit, ia enggan pula berterima kasih pada pemberian yang banyak.
Dalam sebuah Hadis lain di sebutkan:

“Tidak bersyukur kepada Allah orang yang enggan bersyukur kepada sesama manusia.”

Kedua: Dapat pula diberi penafsiran bahawa orang yang memberi itu jangan sekali-kali menghinakan kecilnya pahala yang akan diperolehinya dengan jalan memberikan sedekah atau hadiah yang disampaikan kepada tetangganya, meskipun hanya berupa kaki kambing. Ini sebagai sindiran kerana yang diberikan itu amat sedikitnya, kurang berharga atau tidak bererti.

Jadi memberi itu sekalipun sedikit adalah lebih baik daripada tidak memberi sama sekali. Dalam persoalan pahalanya, Allah Ta’ala berfirman:

“Barangsiapa yang melakukan kebaikan – meskipun – itu seberat debu (biji sawi atau semut kecil), maka ia akan mengetahuinya (yakni mendapatkan pahalanya).”

Penjelasan ini sesuai dengan catatan yang ditulis oleh Al-Ustadz Ridhwan Muhammad Ridhwan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diterbitkan oleh “Darul Kitabil ‘Arabi”, Beirut Libanon.

Kedua pendapat di atas itu sama-sama dapat dipakainya, yakni baik bagi pemberi atau yang diberi. Yang memberi jangan menghina kecilnya pahala, sebab yang disedekahkan atau dihadiahkan hanya sedikit sekali, sedang yang diberi pun jangan menghina orang yang memberi, sebab sedekah atau hadiah yang disampaikan kepadanya itu hanya sedikit dan kurang berharga, iaitu kaki kambing atau lain-lain yang sifatnya tidak bernilai tinggi atau tidak mahal harganya.

«124» الثامن: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لا تَحْقِرنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شاةٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
قَالَ الجوهري: الفرسِن منَ البَعيرِ كالحَافِرِ مِنَ الدَّابَةِ قَالَ: وَرُبَّمَا اسْتُعِيرَ في الشَّاةِ.
في هذا الحديث: الحث عى صلة الجارة ولو بظلف شاة، وفي معناه الحديث الآخر: ((إذا طبختَ مرقةً فأكْثِر ماءَها، وتعاهد جيرانك)).

Komen dan Soalan