Utama Bilik (21) Aqidah Salaf MANUSIA YANG PALING BERBAHAGIA

MANUSIA YANG PALING BERBAHAGIA

69
0

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah -rahimahullah- berkata:

فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا اهـ.

“Maka makhluq yang paling beruntung, paling agung kenikmatannya dan paling tinggi derajatnya adalah makhluq yang paling besar mutaba’ahnya (sikap ittiba’) dan kesesuaiannya dengan beliau (Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam-) baik secara ilmu maupun amalan.” (“Majmu’ul Fatawa”/4/hal. 26)

Komen dan Soalan