Utama Tazkirah Admin Bila Allah Menyukai Satu Kaum…

Bila Allah Menyukai Satu Kaum…

119
0
Iklan

Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 4. Hadis Nombor 4031.

Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, memberitakan kepada kami Al-Laits bin Sa’ed, dari Yazid bin Abu Habib, dari Sa’ed bin Sinan, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah S.A.W., bahawasanya beliau bersabda:

“Besarnya pahala/balasan adalah seimbang dengan besarnya cubaan. Sesungguhnya Allah, bila menyukai suatu kaum, Dia akan memberi cubaan kepada mereka. Maka barangsiapa yang redha kepada Allah, maka baginya mendapat keredhaan Allah. Dan barangsiapa yang marah” tidak menerima mendapatkan cobaan”, maka baginya mendapat kemurkaan Allah”.

#tazkirahharianUiTO

Komen dan Soalan