Utama Bilik (08) Riyadhus Solihin Jikalau engkau meminta, maka mohonlah kepada Allah : Hadis 62

Jikalau engkau meminta, maka mohonlah kepada Allah : Hadis 62

171
0
Iklan

Bab Muraqabbah

62. Ketiga: Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Saya berada di belakang Nabi s.a.w. – dalam kenderaan atau membonceng – pada suatu hari, lalu beliau bersabda:

“Hai anak, sesungguhnya saya hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat iaitu:

Peliharalah Allah – dengan mematuhi perintah-perintahNya serta menjauhi larangan-laranganNya, pasti Allah akan memeliharamu, peliharalah Allah, pasti engkau akan dapati Dia di hadapanmu. Jikalau engkau meminta, maka mohonlah kepada Allah dan jikalau engkau meminta pertolongan, maka mohonkanlah pertolongan itu kepada Allah pula.

Ketahuilah bahawasanya sesuatu ummat – yakni makhluk seluruhnya – ini, apabila berkumpul – bersepakat – hendak memberikan  kemanfaatan  padamu  dengan sesuatu  – yang dianggapnya bermanfaat untukmu, maka mereka itu tidak akan dapat memberikan kemanfaatan itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Juga jikalau ummat-seluruh makhluk – itu berkumpul – bersepakat – hendak memberikan bahaya padamu dengan sesuatu – yang dianggap berbahaya untukmu, maka mereka itu tidak akan dapat memberikan bahaya itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Pena telah diangkat – maksudnya ketentuan – ketentuan telah ditetapkan – dan lembaran-lembaran kertas telah kering – maksudnya catatan-catatan di Lauh Mahfuzh sudah tidak dapat diubah lagi.”

Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

Dalam riwayat selain Termidzi disebutkan:

“Peliharalah Allah, maka engkau akan mendapatkanNya di hadapanmu. Berkenalanlah kepada Allah – yakni tahulah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan untuk Allah – di waktu engkau dalam keadaan lapang – sihat, kaya dan lain-lain, maka Allah akan mengetahuimu – memerhatikan nasibmu – di waktu engkau dalam keadaan kesukaran – sakit, miskin dan lain-lain.

Ketahuilah bahawa apa-apa yang terlepas daripadamu itu -keuntungan atau bahaya, tentu tidak akan mengenaimu dan apa-apa yang mengenaimu itu pasti tidak akan dapat terlepas daripadamu.

Ketahuilah bahawa pertolongan itu beserta kesabaran dan bahawasanya kelapangan itu beserta kesukaran dan bahawasanya beserta kesukaran itu pasti ada kelonggaran.”

Keterangan:

Hal-hal yang perlu dimaklumi dalam Hadis ini ialah:

(a)  Ada di belakang Nabi s.a.w. maksudnya ialah membonceng waktu naik bighal  (semacam kuda) dengan duduk di  belakang beliau.

(b)  Peliharalah Allah, yakni peliharalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah serta berhati-hatilah pada kedua macam hal itu, pasti engkau dijaga olehNya dalam duniamu, agamamu, dirimu dan keluargamu.

(c)  Ummat ialah semua makhluk yang dimaksudkan.

(d)  Pena-pena   telah   diangkat,  ertinya   ketentuan-ketentuan telah tetap.

(e) Kertas-kertas telah kering maksudnya catatan-catatan semua yang ada di dalam dunia semesta ini (sebagaimana yang tertera di

Lauh Mahfuzh) tentu saja tak ada yang dapat mengubah takdir-takdir dari Allah itu  kecuali yang dikehendaki olehNya sendiri sebagaimana firmanNya:

Ertinya:

“Allah menghapus serta menetapkan apa saja yang dikehendaki olehNya dan di sisi Allahlah ummul kitab atau pokok Catalan. Ummul kitab ini adalah ilmu Allah yang qadim (dahulu) sejak zaman azali (sebelum ada apa-apa kecuali Allah).”

(f) Selain Tirmidzi yakni ‘Abd bin  Humaid dan juga Imam Ahmad.

(g) Suka mengenai pada Allah ertinya senantiasa mendekat dan taat padaNya. Kalau kita suka demikian ketika kita dalam keadaan lapang (banyak rezeki dan badan sihat), maka Allah pasti suka melihat kita yakni mahu memberi pertolongan pada kita apabila kita dalam keadaan sukar pada suatu waktu.

(h) Suatu yang telah ditentukan oleh Allah (sejak zaman azali) akan lepas dari kita, (tidak dapat kita capai), sudah tentu selamanya barang itu tetap lepas dari kita yakni tidak dapat mengenai kita (kita peroleh). Demikian pula sebaliknya, iaitu bahawa sesuatu yang telah ditentukan akan kita dapatkan, maka bagaimanapun juga tidak akan lepas dari kita.

(i) Pertolongan Allah beserta kesabaran yakni bila kita ingin pertolongan dari Allah, haruslah kita sabar.

(j) Kelapangan beserta kesusahan dan nanti pasti ada kelonggaran yakni manusia itu tidak mungkin akan terus menerus susah dan sukar, insya Allah pada suatu ketika ia akan menemui kelapangan dan kelonggaran juga.

Komen dan Soalan