Utama Bilik (08) Riyadhus Solihin Himpunan Firman Allah Bab Muraqabah

Himpunan Firman Allah Bab Muraqabah

455
0
Iklan

Assalamualaikum,
Bab seterusnya
Muraqqabah (Merasa Diri Diawasi)

Allah Ta’ala berfirman:

“Dialah yang melihatmu ketika engkau berdiri dan juga gerak tubuhmu di antara orang-orang yang bersujud.”

(asy-Syu’ara’: 218-219)

Allah Ta’ala berfirman pula:

“Dan Dia adalah besertamu di mana saja engkau semua berada.” (al-Hadid: 4)

Allah Ta’ala berfirman lagi:

“Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi baik di bumi ataupun di langit.”(ali-lmran: 5)

Lagi firmannya Allah Ta’ala:

“Sesungguhnya Tuhanmu itu nescaya tetap mengintipnya.” (al-Fajar: 14)

Juga firmannya Allah Ta’ala:

“Dia Maha Mengetahui akan kekhianatan mata – maksudnya pandangan mata kepada sesuatu yang diiarang atau kerlingan mata sebagai ejekan dan lain-lain perbuatan yang tidak baik – dan apa saja yang tersembunyi dalam hati.” (al-Mu’min: 19)

Ayat-ayat yang mengenai bab ini banyak sekali dan kiranya dapat dimaklumi.

Komen dan Soalan