Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Note 74 : Iddah

Note 74 : Iddah

139
0
Iklan

Bismillah..
Note 74 : ruj fiqh Al Manhaji 3

IDDAH

1. Bermaksud kiraan atau bilangan serta halangan. Kerana ia merangkumi bioangan suci daripada haidh dan juga bilangan bulan.

2. Hikmah Iddah

2.1. Sebagai menunjukkan kesetiaan kepada suami yang telah pergi atau meninggal dunia.

2.2. Untuk mengantikan adat kebiasaan Jahiliyah yang menwajibkan isteri berkurung di dalam tempat yang gelap selama setahun.

3. Jenis iddah
i. Iddah kerana kematian
ii. Iddah kerana perceraian

3.1. Iddah kerana kematian

3.1.1. Wanita mengandung kerana kematian suaminya, maka iddahnya berakhir dengan kelahiran anaknya sama ada ddah itu mengambil masa panjang atau pendek.

3.1.2. Jika isteri tidak mengandung, tetapi bukan daripada benih suaminya yang meninggal dunia, seperti isterinya mengandung suaminya masih belum baligh lagi atau suaminya sudah lama hilang melebihi empat tahun samaada dia telah menyetubuhi isterinya ataupun tidak, maka iddahnya adalah dengan berakhirnya empat bulan sepuluh hari.

3.2. Iddah kerana perceraian

3.2.1. Bagi wanita mengandung iddahnya berakhir dengan kelahiran anak yang dikandunginya.

3.2.2. Bagi wanita yang tidak mengandung dan belum putus haidh, maka iddahnya berakhir dengan berlakunya tiga kali suci daripada haidh bermula selepas perceraiannya.

4. Isteri yang beriddah talaq

4.1.Talaq Raj’ie

4.1.1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal.

4.1.2. Wajib memberi nafaqah seperti perbelanjaan, pakaian dan lain-lain. Wajib samaada mengandung atau tidak.

4.1.3. Lelaki wajib menetap dirumahnya dan tidak meninggalkan rumah melainkan keraba perkara yang tidak dapat dielakkan.

4.1.4. Isteri yang beriddah itu haram mendedahkan dirinya kepada lelaki lain kerana dia masih terikat dengan suaminya, bahkan suaminya lerbih berhak ke atas dirinya daripada lelaki lain.

4.2. Jika wanita itu memgandung

4.2.1. Suaminya wajib memberi tempat tinggal.

4.2.2. Berhak mendapat nafaqah.

4.2.3. Isteri hendaklah mendiami rumah yang disediakan suaminya dalam tempoh beriddah.

4.3. Isteri yang tidak mengandung

4.3.1. Isteri tidak berhak mendapat nafaqah hanya wajib memberinya temoat tinggal sehingga selesai iddahnya.

4.4. Iddah kerana kematian

4.4.1. Berkabung atas kematian suaminya iaitu tidak boleh berhias dan mengenakan wangi-wangian.

4.4.2. Wajib menduduki rumahnya selama iddah.

Komen dan Soalan