Utama Bilik (02) Fiqh Al-Manhaji Orang yang Wajib Solat

Orang yang Wajib Solat

2348
0
Iklan

Bismillah…
Note 05 – Rujuk Al Fiqh Al Manhaji

1. Orang Yg Wajib Bersolat :

– Setiap muslimin lelaki dan perempuan yg waras, cukup umur dan suci.
– Orang kafir yang baru masuk Islam.
– Orang yang murtad, setelah kembali kepada Islam wajib mengqadha’ semua kewajipan yang luput sepanjang masa murtadnya.

Solat tidak wajib atas kanak-kanak kerana tidak mukallaf (belum baligh), orang gila kerana tidak siuman dan perempuan yg kedatangan haidh atau nifas.

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW :

“Tidak dicatatkan dosa tiga golongan : kanak-kanak hingga dia baligh, orang yang tidur hingga dia jaga dan orang yang gila sehingga dia siuman.”
Riwayat Abu Daud : 4403

– Orang gila sebagai golongan yang terlepas daripada tuntutan syara’.
– Orang yang tidur wajib qadha’ solat setelah dia berjaga.
– Kanak-kanak berusia 7 tahun wajib disuruh solat, dirotan meninggalkannya setelah berusia 10 tahun jika engan solat.

Komen dan Soalan