Utama Bilik (40) Asas Ilmu Hadits 02.06.02#290415: HADITS DHA’IF & PERBAHASANNYA (الضعيف ومسائله)

02.06.02#290415: HADITS DHA’IF & PERBAHASANNYA (الضعيف ومسائله)

429
0
Iklan

Nota 02.06.02 Pembahagian Hadits al-Mardud (المردود)

HADITS DHA’IF & PERBAHASANNYA (الضعيف ومسائله)

Susunan: BroSyarief

Secara UMUM, kesemua hadits-hadits Mardud juga disebut sebagai Dha’if, dan dibahagikan kepada banyak peringkat yang akan dinyatakan kemudian.

Dha’if secara bahasa bermaksud Lemah, sebagaimana ia juga digunakan dalam BM. Iaitu berlawanan dengan Kuat.

Adapun menurut ulama hadits, Dhaif merujuk kepada ‘Hadits-hadits yang tak terhimpun lengkap padanya syarat-syarat hadits Maqbul’.

Hadits-hadits yang Mardud atau Dha’if mempunyai pecahan yang sangat banyak sehingga para ulama hadits berbeza pendapat akan jumlahnya.

Tetapi ia diringkaskan terbahagi kepada dua kategori sebab yang utama menyebabkan hadits itu tertolak:

1) السقط من الإسناد – Gugur Periwayat pada Sanad
2) الطعن في الراوي – Kritikan Terhadap Periwayat

Dan hadits-hadits Dha’if juga mempunyai peringkat-peringkat, bermula dari yang paling kurang tahap kelemahannya sehinggalah yang paling dahsyat.

1) al-Mudho’’af (المُضَعَّف) – Yang diperselisihi kelemahannya
2) al-Dha’if (الضعيف) – Lemah
3) al-Dha’if Jiddan (الضعيف جدا) – Sangat lemah
4) al-Munkar (المنكر)
5) al-Wahi (الواهي)
6) Awha al-Asaanid (أوهى الأسانيد)
7) al-Maudhu’ (الموضوع) – Palsu

Nota seterusnya akan mengupaskan hukum menyampaikan dan menyebutkan hadits Dha’if dan hukum beramal dengannya.

WalLaahu a’lam

Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangan Prof Dr Abullayts KhairAbaadi.

#BroSyariefShares

Komen dan Soalan