Utama Bilik (40) Asas Ilmu Hadits 02.04.01#100415 : Hadis Mutawatir

02.04.01#100415 : Hadis Mutawatir

392
0
Iklan

 

Nota 02.04.01 Kategori-kategori Perspektif Jumlah Periwayat (كثرة الرواة وقلتهم)

 

Susunan: BroSyarief

 

HADITS AL-MUTAWATIR (المتواتر) Bhg. 01

 

Secara bahasa at-Tawatur (التواتر) bermaksud berurutan atau beriringan.

 

Secara teknikal, ia merujuk kepada jumlah yang ramai bagi setiap peringkat periwayat (ie. Tobaqat), yang mana mustahil untuk mereka bersepakat berbohong dan mereka-cipta hadits tersebut.

 

Para ulama meletakkan syarat-syarat untuk sesuatu khabar itu diterima sebagai mutawatir:

 

01. Jumlahnya ramai. 

 

Namun ulama berselisih pendapat akan berapakah jumlah had minimum, untuk dianggap sesuatu hadits itu sebagai mutawatir.

 

Ada yang meletakkan minimum 4 orang, 10, 12, 40 sehingga ke 300 lebih.

 

Pendapat yang terpilih di kalangan jumhur ahli hadits bahawa tiada had minimum bagi tawatur, asalkan timbul keyakinan yang tak dapat ingkari pada jumlah tersebut.

 

Dan pastinya penilaian ini adalah penilaian para ulama hadits, bukan keyakinan di peringkat awam.

 

02. Ramainya di setiap peringkat periwayat (Tobaqat). 

 

Bermaksud jumlah yang ramai itu, tidak hanya pada peringkat tertentu, tetapi pada keseluruhan peringkat generasi periwayat.

 

Contohnya: 20 orang sahabat mendengarkan dari Nabi sallalLaahu ‘alaihi wa sallam satu hadits, dan di peringkat Tabi’in seramai 100 orang mendengarkan dari 20 sahabat tadi, dan seterusnya sehingga ke peringkat pengumpul dan penulis kitab-kitab hadits.

 

03. Mustahil untuk mereka berpakat berbohong dan mencipta hadits. 

 

Hanya dengan jumlah ramai, ia tak memadai, kerana masih ada kemungkinan mereka yang mempunyai persamaan kepentingan, seperti jika terdapat salah satu tobaqat mereka sama-sama ahli negeri sekian, atau satu tobaqat mereka semuanya bermazhab sekian, dan lain-lain, di mana persamaan ini membuka ruang keraguan bahawa mereka boleh jadi bersepakat untuk berbohong mereka hadits.

 

04. Sandaran hadits berdasarkan kaedah dari salah satu deria panca-indera. 

 

Ini bermaksud hadits yang disebutkan bukan bersifat idea semata-mata yang tak dapat diukur, ia mestilah menggunakan lafaz seperti ‘Kami mendengar’ (سمعنا) atau ‘Kami telah melihat..’ (رأينا) merujuk kepada salah satu dari deria panca-indera, sama pendengaran, penglihatan, dan seterusnya.

 

(Bersambung)

 

WalLaahu a’lam

 

Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangan Prof Dr Abullayts KhairAbaadi. 

 

#BroSyariefShares

Komen dan Soalan