Utama Bilik (40) Asas Ilmu Hadits 02.01#030415 : KATEGORI HADIS

02.01#030415 : KATEGORI HADIS

215
0
Iklan

 

Nota 02.01 Pembahagian Kategori Hadits    

 

Susunan: BroSyarief 

 

Secara umumnya, pembahagian kategori hadits boleh dilihat dari 3 perspektif berikut:

 

A. Perspektif Sumber Asal (المصدر), yang terbahagi kepada 4, iaitu: 

 

01. Qudsi (قدسي) – Sumbernya : Allah subhanahu wa ta’ala

02. Marfu’ (مرفوع) – Sumbernya : Nabi sallalLaahu ‘alaihi wa sallam

03. Mawquf (موقوف) – Sumbernya : Tabi’in

04. Maqthu’ (مقطوع) – Sumbernya : Tabi’ at-Tabi’in dan seterusnya

 

B. Perspektif Bentuk dari Sumber (صدوره عن المصدر) 

 

01. Qawliy (قولي) – Bentuk : Perkataan

02. Fi’liy (فعلي) – Bentuk : Perbuatan

03. Taqririy (تقريري) – Bentuk : Perakuan

04. Khilqi (خِلْقِي) – Bentuk : Sifat Fizikal

05. Khuluqi (خُلُقِي) – Bentuk : Sifat Akhlaq

 

C. Perspektif Kekuatan dan Kelemahan

 

01. Mutawatir (متواتر)

02. Ahad (آحاد)

 

Nota-nota seterusnya akan mengupas setiap kategori secara asas. In Sya Allah.

 

WalLaahu a’lam

 

Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangan Prof Dr Abullayts KhairAbaadi. 

 

#BroSyariefShares 

Komen dan Soalan