Utama Bilik (40) Asas Ilmu Hadits 01.08.11 #210315 Bilik (40) Asas Ilmu Hadits: Sunan Ad Darimi

01.08.11 #210315 Bilik (40) Asas Ilmu Hadits: Sunan Ad Darimi

722
0
Iklan

 

Nota 01.08.11 Mengenal Kitab-kitab Hadits. Susunan: BroSyarief

SUNAN AD-DARIMI

Ia dikenal dengan nama as-Sunan. Ada juga yang menyebutkan namanya Musnad, kerana hadits-hadits di dalamnya ditulis dengan sanad. Nama penulisnya pula ialah Abdullah ibn Abdul Rahman ad-Darimi as-Samarqandi. Dilahirkan pada tahun 171H, dan meninggal pada tahun 255H. Dia telah mengembara ke Mesir, Syam, Iraq, Mekah dan Madinah.

Di antara guru-guru beliau ialah:

 1. Yazid ibn Harun
 2. Ya’la ibn ‘U’baidilLah
 3. Ja’far ibn Aun
 4. ‘UbaydilLah ibn ‘Abdul Majid
 5. Muhammad ibn Abi Bakr
 6. Wahab ibn Jarir
 7. Hashim ibn al-Qasim
 8. Ahmad ibn Ishaq
 9. Abu al-Mughirah al-Khaulani

Dan ramai lagi.

Jumlah keseluruhan hadits di dalam Sunan ad-Darimi adalah sebanyak 3503 hadits, disusun dalam 24 Kitab (Topik Utama) dan 1582 Bab (Sub-topik).

Di antara keistimewaan Sunan ad-Darimi:

 1. Kitab ini dimulakan dengan muqaddimah.
 2. Ia disusun mengikut bab-bab fiqh.
 3. Ia lebih dikenal di kalangan ulama hadits sebagai Musnad.
 4. Susunan kitab dan bab yang baik.
 5. Sikitnya jumlah periwayat-periwayat yang lemah bagi hadits-hadits di dalamnya.

Dan tidak terdapat satupun syarah kepada Sunan atau Musnad ad-Darimi kecuali satu, iaitu Fathul Mannan Syarh wa Tahqiq Kitab ad-Darimi, karangan Nabil al-Ghumari.

 

walLaahu a’lam

Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangan Prof Dr Muhammad Abullayts KhairAbaadi.

#BroSyariefShares

 

Artikel sebelumnyaSoal Jawab Bersama Doktor 2
Artikel seterusnya100 Sunnah – Adab ke Masjid

Komen dan Soalan