Utama Bilik (40) Asas Ilmu Hadits 01.08.10 #200315 Bilik (40) Asas Ilmu Hadits: Muwatta Malik

01.08.10 #200315 Bilik (40) Asas Ilmu Hadits: Muwatta Malik

536
0
Iklan

 

Manuskrip al Muwatta

Nota 01.08.10 Mengenal Kitab-kitab Hadits  

Susunan: BroSyarief 

MUWATTA MALIK 

 

Nama Muwatta diberikan di atas dua sebab:

 

1. Ia dari kata وَطَّأَ (Wattho’a) yang bermaksud سَهَّلَ yakni, memudahkan. Memudahkan orang ramai menerima manfaat dari hadits-hadits di dalamnya.

 

2. Ia adalah hasil وَاطَأَ kesepakatan para ulama Madinah pada waktu itu, mengiktiraf himpunan hadits tersebut oleh Imam Malik.

 

Imam Malik diberi julukan Imam Dar al-Hijrah. Nama penuh beliau Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbahi.

 

Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93H, dan beliau membesar di Madinah, dan kemudian meninggal pada tahun 179H.

 

Di antara guru-guru beliau:

 

01. Nafi’ ibn Abu Nu’aim

02. Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri

03. Abdullah bin Dinar

04. Muhammad Yahya al-Ansari

05. Abu Hazim Salmah al-Dinar

06. Yahya bin Sa’ad

07. Hisham bin Urwah

 

Dan banyak lagi.

 

Dia dikatakan menulis Muwattha selepas diminta oleh Khalifah al-Mansur ketika menunaikan haji, dan beliau mengambil masa 40 tahun untuk menyiapkannya, hasil saringan kepada 100 000 hadits yang diriwayatkan oleh beliau.

 

Sebahagian ulama menganggap kitab beliau sebagai di antara yang terawal. Dan ia diiktiraf oleh asy-Syafie sebagai kitab paling sahih selepas al-Quran (kerana pada waktu Imam asy-Syafie, masih belum wujud Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim). Menurut Dr Abullayts, kedudukan Muwatta menurut jumhur ulama hadits, adalah selepas Sahih Muslim.

 

Semasa zaman beliau, pembukuan hadits masih di lagi di peringkat awal. Di mana mereka tidak terlalu fokus kepada penyusunan bab, tetapi Muwatta telahpun disusun mengikut tertib bab dan topik. Adapun jumlah keseluruhan hadits di dalam Muwatta adalah sebanyak 1843 hadits.

 

Di antara keistimewaan kitab ini:

 

01. Di antara kitab yang terawal

02. Tidak mempunyai muqaddimah

03. Disusun mengikut bab-bab fiqh/

04. Ia penuh dengan fatwa-fatwa Imam Malik.

 

Di antara kitab-kitab yang mensyarahkan Muwatta Malik ialah:

 

01. al-Tamhid li ma fi al-Muwatta minal Ma’ani wa al-Asaanid, oleh Ibn Abdil Barr (w.463H)

02. Tanwir al-Hawalik ‘ala Muwatta Malik, oleh as-Suyutu (w.911H)

03. Syarh al-Zarqani, oleh al-Zarqani (w.1122H)

04. al-Maswa, oleh Syah Waliyullah ad-Dihlawi (w.1176H)

 

Dan banyak lagi.

 

walLaahu a’lam

 

Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangan Prof Dr Muhammad Abullayts KhairAbaadi.

 

#BroSyariefShares

Komen dan Soalan