Utama Bilik (40) Asas Ilmu Hadits 02.04.03#140415 AL-AHAD (الآحاد) & PEMBAHAGIANNYA

02.04.03#140415 AL-AHAD (الآحاد) & PEMBAHAGIANNYA

145
0
Iklan

Nota 02.04.03 Kategori-kategori Perspektif Jumlah Periwayat (كثرة الرواة وقلتهم)

 

Susunan: BroSyarief

 

AL-AHAD (الآحاد) & PEMBAHAGIANNYA

 

Secara bahasa, al-Aahaad (الآحاد) adalah kata ganda bagi Ahad (أحد), yang bermaksud al-Wahid (الواحد) iaitu Satu.

 

Adapun secara teknikal, ia merujuk kepada hadits-hadits yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat hadits mutawatir.

 

Penilaian status hadits di bawah kategori Ahad, akan bergantung kepada penilaian ulama hadits terhadap sanad dan matannya, yang menjadikan ianya boleh jadi dihukum Sahih, Hasan, Dha’if dan sebagainya.

 

Dan sebagaimana telah dinyatakan dalam nota di bawah topik hadits Mutawatir, majoriti hadits-hadits Nabi sallalLaahu ‘alaihi wa sallam di bawah kategori hadits Ahad.

 

Khabar Ahad atau Hadits Ahad boleh dilihat dari dua perspektif:

 

A. Perspektif Jumlah Periwayat, iaitu: 

 

01. Gharib (غريب) – Seorang sahaja periwayat, di salah satu Tobaqat.

02. ‘Aziz (عزيز) – Dua sahaja periwayat, di salah satu Tobaqat.

03. Masyhur (مشهور) – Tiga orang atau lebih, tak sampai peringkat Mutawatir, di salah satu Tobaqat.

04. Mustafidh (مستفيض) – Terdapat beberapa pendapat padanya.

 

B. Perspektif Diterima atau Ditolak, iaitu 

 

01. al-Maqbul (المقبول) – Yakni, yang diterima untuk berhujah dan beramal dengannya. Ie. Sahih, Hasan, dll.

02. al-Mardud (المردود) – Yakni, yang ditolak dari berhujah dan beramal dengannya. ie. Dha’if dan segala pembahagiannya.

 

WalLaahu a’lam

 

Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangan Prof Dr Abullayts KhairAbaadi. 

 

#BroSyariefShares 

Artikel sebelumnyaHadis 13: Rasulullah Berjumpa Para Nabi
Artikel seterusnyaSYIRIK MAHABBAH

Komen dan Soalan