Utama Bilik (40) Asas Ilmu Hadits 02.02.02#070415: AL-HADITS AL-QUDSI (الحديث القدسي) Bhg. 02

02.02.02#070415: AL-HADITS AL-QUDSI (الحديث القدسي) Bhg. 02

210
0
Iklan
 
Nota 02.02.02 Kategori-kategori Perspektif Sumber Asal (المصدر)
 
Susunan: BroSyarief 
 
AL-HADITS AL-QUDSI (الحديث القدسي) Bhg. 02
 
PERBEZAAN ANTARA HADITS QUDSI & AL-QURAN 
 
01. al-Quran diwahyukan melalui Jibril, sedangkan Hadits al-Qudsi diterima melalui Jibril atau Ilham atau Wahyu. 
 
02. al-Quran adalah mu’jizat yang kekal selamanya, Hadits al-Qudsi bukan mu’jizat. 
 
03. al-Quran mutawatir secara lafaz dan makna, dan terpelihara dari perubahan, sedangkan Hadits al-Qudsi tidak sedemikian. 
 
04. Bacaan al-Quran dikhususkan di dalam solat, tetapi Hadits al-Qudsi tak boleh dibaca dalam solat. 
 
05. Pahala diperoleh secara khusus dengan setiap huruf dibaca dari al-Quran, tetapi tidak ada pengkhususan pahala bagi bacaan Hadits al-Qudsi. 
 
06. Dilarang membacakan ayat-ayat al-Quran secara makna, adapun Hadits al-Qudsi boleh disebut walaupun berubah sedikit lafaz asalkan memelihara makna. 
 
PERBEZAAN ANTARA HADITS QUDSI & HADITS NABAWI 
 
al-Hadits sama Qudsi atau Nabawi, asal kesemuanya ini adalah dari Allah subhanu wa ta’ala, sama ada dari wahyu yang jelas secara langsung atau sebaliknya, atau perakuan Allah terhadap keputusan Nabi sallalLahu ‘alaihi wa sallam. 
 
Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi sallalLaahu ‘alaihi wa sallam, di mana baginda sallalLaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
 
أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ
 
“Sungguh aku telah diberikan al-Kitab (yakni: al-Quran) dan yang serupa dengannya (yakni: as-Sunnah) bersamanya” [HR Abu Dawud. al-Albani: Sahih]
 
Perbezaan yang berlaku di antara Hadits al-Qudsi dan Hadits Nabawi hanyalah pada lafaz apabila disebutkan Sabda Nabi sallalLaahu ‘alaihi wa sallam, kemudiannya disebutkan lafaz ‘Qaala Allah’, yang bermaksud ‘Allah berkata’ dan seumpamanya. Sedangkan hadits Nabi, lafaznya akan berhenti pada merujuk kepada Nabi sallalLaahu ‘alaihi wa sallam. 
 
Di antara penulisan rujukan berkaitan hadits al-Qudsi: 
 
01. al-Ahadits al-Qudsiah, karangan Imam an-Nawawi (w.676H) 
02. al-Maqasid al-Hasanah fi al-Ahadits al-Ilahiah, karangan Amir al-Farisi (w.739H) 
03. al-Arba’un al-Qudsiah, karangan Mulla ‘Ali al-Qari (w.1014H) 
04. al-Ittihaafat al-Saniyyah bi al-Ahadits al-Qudsiyyah, karangan Abdul Rauf al-Munawi (w.1031H) 
 
Dan banyak lagi. 
 
WalLaahu a’lam 
 
Ruj: Ulum Al-Hadits Asiluha wa Mu’asiruha, karangan Prof Dr Abullayts KhairAbaadi. 
 
#BroSyariefShares 

Komen dan Soalan