Utama 01.08.02 #120315 Bilik (40) Asas Ilmu Hadits: Penulisan Hadits Manuskrip al Muwatta

Manuskrip al Muwatta

Potongan manuskrip kitab Al-Muwatha’ karangan Imam Malik (wafat 179 H). Manuskrip ini diperkirakan manuskrip kitab Al-Muwatha’ yang paling tua, berasal dari abad ketika Imam Malik wafat. Manuskrip tersimpan di Austrian National Library, Vienna.

Popular

Iklan

Iklan